Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների), որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ձևավորումը կիրականացվի ազատականացման ծրագրերին համապատասխան (անցումային շրջանի ընթացքում) ցանկի հաստատման մասին» 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 30 որոշում"

Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների), որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ձևավորումը կիրականացվի ազատականացման ծրագրերին համապատասխան (անցումային շրջանի ընթացքում)՝ հարցերով աշխատանքային խմբերի մասին» 2016 թվականի փետրվարի 12-ի N 16 որոշում" 

Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների), որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ձևավորումը կիրականացվի ազատականացման ծրագրերին համապատասխան (անցումային շրջանի ընթացքում)՝ հարցերով աշխատանքային խմբերի մասին Հիմնադրույթ