Նորություններ

14.12.2016

ԱԱՀ հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստը

Դեկտեմբերի 14-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում (ԵՏՀ) Արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Սերգեյ Սիդորսկու նախագահությամբ կկայանա Ագրոարդյունաբերական համալիրի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի տասներեքերորդ նիստը: Նիստին կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) պետությունների լիազորված նախարարությունների, գերատեսչությունների, փորձագիտական և բիզնես համայնքների, ոլորտային միությունների և ընկերակցությունների ներկայացուցիչները: Խորհրդատվական կոմիտեի օրակարգում ծրագրվում է հետևյալ հարցերի քննարկումը.          ·         ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ցեղային արտադրանքի մոլեկուլյար գենետիկ փորձաքննության անցկացման կարգի մասին հիմնադրույթի նախագիծը,          ·         Գյուղանտեսական կենդանիների նոր ստեղծված տեսակների, գծերի (ցեղատեսակների) և հիբրիդների ապրոբացիայի անցկացման կարգի նախագիծը,          ·         Ցեղային կենդանիների ցեղատեսակի (ցեղայնության) որոշման կարգի նախագիծը, ·         Ցեղային կենդանիների վերաբերյալ ԵԱՏՄ պետությունների միջև փոխանակման ենթակա տեղեկությունների կազմի նախագիծը,          ·         ԵՏՀ Կոլեգիայի «Զգայուն գյուղատնտեսական ապրանքներ» հասկացությունը սահմանելու մասին» հանձնարարականի նախագիծը          ·         ԵՏՀ Կոլեգիայի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ենթահամակարգի նկատմամբ պահանջների և դրա ձևավորման ուղղությամբ փոխգործակցության կանոնների մասին» նախագծը,          ·         ԵՏՀ Կոլեգիայի «Ագրարային շուկայի պետական կարգավորման միջոցների կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին, ներառյալ պետական աջակցության միջոցները» հանձնարարականի նախագիծը,          ·         Գյուղատնտեսական բույսերի տեսակների միասնական գրանցամատյանի ձևավորման և վարման կարգի նախագիծը.          ·         տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախագծերը, որոնք կանոնակարգում են տեղեկատվական փոխգործակցությունը արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում գյուղատնտեսական բույսերի տեսակների միասնական գրանցամատյանի ձևավորման, վարման և օգտագործման ժամանակ:   Անցկացման վայրը. ք. Մոսկվա, Լետնիկովսկայա փ., տ. 2  շին. 2, սենյակ С-1022: Սկիզբը. 14.00: