Նորություններ

24.11.2023 (Обновлено: 06.12.2023 13:47)

ԵԱՏՄ-ում մակնշման մասին որոշումների փոփոխությունները թույլ կտան ապահովել ներքին շուկայում ապրանքների ազատ տեղաշարժը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը քննարկել է ԵԱՏՄ նույնականացման միջոցներով ապրանքների մակնշման համակարգի հիմնական տեխնոլոգիական կազմակերպական մոդելի փոփոխությունների «երկրորդ փաթեթը» և ԵՏՀ խորհրդի նախկինում ընդունված որոշումները առանձին կատեգորիաների ապրանքների համար մակնշում կիրառելու մասին։

«Հաշվի առնելով ձևավորված պրակտիկան, ինչպես նաև մակնշվող ապրանքների կատեգորիաների թվի ընդլայնումը, Հանձնաժողովը որոշում է ընդունել մակնշման գործող կանոնները հստակեցնելու և արդիականացնելու մասին: Նման փոփոխությունների հիմնական խնդիրն է Միության ներքին շուկայում արգելքների բացակայության ապահովումը, անդամ պետություններում մակնշման կարգի միասնականացման մակարդակի բարձրացումը և ազգային օպերատորների տեղեկատվական փոխգործակցության բարելավումը», – ընդգծել է ԵՏՀ առևտրի նախարար Անդրեյ Սլեպնևը:

Այդ նպատակով Հանձնաժողովի խորհրդի գործող ակտերում կատարվել են հետևյալ հիմնական փոփոխությունները՝

- Հիմնական մոդելի դրույթները տարածվում են անդրսահմանային առևտրի հետ չկապված նպատակով պիտակավորման ենթակա ապրանքների տեղափոխման դեպքերի վրա (օրինակ՝ ցուցահանդես-տոնավաճառներում ներկայացման կամ մեկ այլ անդամ պետության տարածքում ժամանակավոր պահման համար).

- ապահովվել է որևէ անդամ պետության արտադրողի կողմից Միության մեկ այլ երկրի պատվիրատուի նույնականացման միջոցներով «պայմանագրային արտադրության» շրջանակներում ապրանքների մակնշման հնարավորությունը (արտադրություն պատվիրատուի կողմից մատակարարված հումքից կամ պատվիրատուի ապրանքային նշանի ներքո):

- նույնականացման միջոցներով առանձին ապրանքների մակնշման ներդրման մասին Հանձնաժողովի խորհրդի նախկինում ընդունված որոշումները համապատասխանեցվել են Հիմնական մոդելի դրույթներին:

Որոշումն ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակման օրվանից 10 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։