Մաքսային միության անդամ երկրների տեխնիկական կարգավորման բնագավառում լիազորված մարմինները

ՀայաստանիՀանրապետություն

ՀայաստանիՀանրապետությանէկոնոմիկայինախարարություն

Հասցե 375010, ք.Երևան, Մ.Մկրտչյանփ,5

Հեռախոս   +374 11 597-205

Ֆաքս      +374 11 526-577

E-mail:secretariat@mineconomy.am

Ինտերնետկայքhttp://www.mineconomy.am

ՆախագահԿարենՃշմարիտյան


 ԲելառուսիՀանրապետություն

ԲելառուսիՀանրապետությանստանդարտացմանկոմիտե

Հասցե 2200053, ք. Մինսկ, Ստառովիլենսկիտռակտ,93

Հեռախոս +375 17 233-52-13

Ֆաքս+375 17 233-52-88 

E-mail:​ belst@anitex.by

Ինտերնետ կայք www.gosstandart.gov.by

Նախագահ Նազարենկո Վիկտոր ՎլադիմիրիՂազախստանիՀանրապետություն

Ղազախստանիհանրապետությանարդյունաբերությանևնորտեխնոլոգիաներինախարարությանտեխնիկականկարգավորմանևչափագիտությանկոմիտե

Հասցե      010000, ք.Աստանա, Իշիմգետիձախափ, փ.  35 (Օռինբորա), տուն 11,շինություն«Էտալոնայինկենտրոն»

Հեռախոս+7 7172 79-33-01

Ֆաքս+7 7172 24-02-48

E-mailstandard@memst.kz

Ինտերնետկայք www.memst.kz

Նախագահ Քանեշև Բիրժան Բիսեկենի


 

Ռուսաստանի Դաշնություն

ՌուսատանիԴաշնությանարդյունաբերությանևառևտրինախարարություն

Հասցե       109074, ք.Մոսկվա, Կիտայգորոդյանանցում, տուն  7

Հեռախոս+7,495,539-21-87

Ֆաքս+7,495,539-21-72

 

Ինտերնետ կայք www.minpromtorg.gov.ru

Նախարարիառաջինտեղակալ Նիկիտին ԳլեբՍերգեյի

Ընդունարանի հեռախոս +7 495 539-21-50

Ֆաքս ​+7 495 647-74-52


​​