ԶԼՄ-ների ուշադրությանը

ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժնի կոնտակտները

Հեռախոսներ՝ +7 (495) 669-24-00, լրաց. 41-55, 41-69, 41-94, 41-49, 41-74, 41-45,

e-mail: press@eecommission.org​ Բջջ. հեռախոսներ՝ +7 (916) 436-08-00, +7 (917) 590-77-73

Հարգելի՛ գործընկերներ,

ԵՏՀ արարողակարգի և կազմակերպական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժինը սկսում է ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 2023 թվականի հավատարմագրումը: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։

Մշտական հավատարմագրումը վավեր է մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում և իրավունք է տալիս լրագրողներին ներկա գտնվել Հանձնաժողովի շենքում անցկացվող՝ ԶԼՄ-ների համար բաց բոլոր միջոցառումներին և առանձին դեպքերում՝ մուտքը սահմանափակ միջոցառումներին: Պաշտոնական միջոցառմանը տեղերի թիվը սահմանափակ լինելու դեպքում առաջնահերթություն ունեն Հանձնաժողովին առընթեր մշտապես հավատարմագրված ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները:

ԵՏՀ-ին առընթեր ԶԼՄ-ների հավատարմագրման կարգի համաձայն, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մշտական հավատարմագրման հայտը ուղարկվում է ԵՏՀ արարողակարգի և կազմակերպական ապահովման վարչության տնօրեն Դ.Բ. Տուրուսբեկովի անունով, ԶԼՄ-ի խմբագրության պաշտոնական ձևաթղթի վրա՝ գլխավոր խմբագրի ստորագրությամբ, վավերացված կնիքով, թղթային կրիչով և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով՝ press@eecommission.org էլեկտրոնային փոստի հասցեով։ Դիմումին անհրաժեշտ է կցել ԶԼՄ-ի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և (կամ) հեռարձակման լիցենզիայի պատճենը (էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների համար)։

Դիմումի մեջ նշվում են հետևյալ տվյալները՝

1) լրատվամիջոցի լրիվ անվանումը, դրա հիմնադիրը կամ հրատարակիչը, տպաքանակը, հրապարակման պարբերականությունը, խմբագրության գտնվելու վայրը, տարածման շրջանը, կոնտակտային տվյալները, ԶԼՄ-ի պաշտոնական կայքի հասցեն.

2) ԶԼՄ-ի ներկայացուցչի անունը, հայրանունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, կոնտակտային տվյալները.

3) ԶԼՄ-ի ներկայացուցչի կողմից օգտագործվող սարքավորումների ցանկը:

Մշտական հավատարմագրում տրամադրելու մասին որոշումը կայացվում է ոչ ուշ, քան դիմումը ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Ծանոթանալ ԵՏՀ-ին առընթեր ԶԼՄ-ի հավատարմագրման կարգի լրիվ տեքստին։

ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների կողմից ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժին հարցումներ ներկայացնելու կարգը

Գրավոր մեկնաբանության ստացման համար հարցումներն ընդունվում են էլեկտրոնային տեսքով՝ press@eecommission.org​​ հասցեով։

Մեկնաբանության հարցման մեջ ձևակերպվում է՝

 • հարցման թեման.
 • հարցերի ցուցակները.
 • մեկնաբանությունը ստանալու ցանկալի ժամկետը (անհրաժեշտության դեպքում).
 • խմբագրության և թղթակցի կոնտակտային տվյալները։

Հարգելի՛ լրագրողներ

Մենք ուշադիր ենք ԵՏՀ ուղարկված՝ ձեր յուրաքանչյուր տեղեկատվական հարցման նկատմամբ։ Ձեր հարցերին որակյալ պատասխաններ պատրաստելու համար ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժինը կապ է հաստատում ճյուղային վարչությունների հետ: Այդ աշխատանքի համար ժամանակ է պահանջվում։ Խնդրում ենք դրան ըմբռնմամբ մոտենալ։

Տեսամեկնաբանության / հարցազրույցի հարցման մեջ ձևակերպվում է՝

 • սյուժեի ընդհանուր թեման.
 • մեկնաբանության թեման.
 • հարցերի ցուցակները. 
 • ստացման ցանկալի ժամկետը.
 • լրագրողի կոնտակտային տվյալները։

Տեսամեկնաբանության / հարցազրույցի ձայնագրման ժամկետը որոշվում է՝ ելնելով հարցազրույցը տվողի ընթացիկ աշխատանքային ժամանակացույցից։ Զայնագրման թեմայի և ժամկետների համաձայնեցվելուց հետո ԶԼՄ-ի ներկայացուցչին անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տեսքով press@eecommission.org հասցեով ներկայացնել հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 • նկարահանող խմբի կազմը՝ ԱՀԱ, պաշտոնները.
 • սարքավորումների ցանկը.
 • պատասխանատու անձի կոնտակտային տվյալները։

ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների և նկարահանող խմբերի ավտոտրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը և կայանումը վարձատու կազմակերպության տարածքում իրականացվում է դիմումի հիման վրա: ՏՄ-ի համար կայանատեղի ստանալու անհրաժեշտությունը նախապես բանակցվում է ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժնի համապատասխան աշխատակցի հետ։

Տարածք մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու և կայանատեղի ապահովելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային եղանակով press@eecommission.org հասցեով ներկայացնել հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 • ՏՄ-ի պետական համարանիշը.
 • ավտոմեքենայի մակնիշը և տիպարը.
 • ՏՄ-ի վարորդի ԱՀԱ։

Հարցման վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժնի հեռախոսահամարներով՝

+ 7 (495) 669-24-00, լրաց. 41-55 (աշխատանքային օրերին 9.00-ից մինչև 18.00-ն)։