ЖМКлардын эсине

ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн байланыш маалыматтары

Телефондор: +7 (495) 669-24-00, кош. 41-55, 41-69, 41-94, 41-49, 41-74, 41-45,

e-mail: press@eecommission.org​ Моб. телефондор: +7 (916) 436-08-00, +7 (917) 590-77-73

Урматтуу кесиптештер!

ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмү ЖМК өкүлдөрүн 2023-жылга аккредитациялоону баштайт. Билдирүүлөр 2022-жылдын 1-декабрына чейин кабыл алынат.

Туруктуу аккредитация бир календардык жылдын аралыгында күчүндө болот жана журналисттерге Комиссиянын имараттарында ЖМКлар үчүн ачык болгон бардык иш-чараларга жана айрым учурларда чектелген жеткиликтеги иш-чараларга катышууга укук берет. Расмий иш-чарада орундардын саны чектелген учурда, Комиссиянын алдында туруктуу аккредитацияланган ЖМК өкүлдөрү артыкчылыкка ээ болушат.

ЕЭК алдында ЖМКларды аккредитациялоо тартибине ылайык, ЖМК өкүлдөрүн туруктуу аккредитациялоого өтүнмө ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин директору Д. Б. Турусбековдун атына ЖМК редакциясынын расмий бланкында башкы редактордун колу коюлуп, мөөр менен күбөлөндүрүлүп кагаз түрүндө жана (же) press@eecommission.org электрондук почта дарегине электрондук түрдө жөнөтүлөт. Өтүнмөгө ЖМКны мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана (же) телерадиоберүүгө лицензиянын көчүрмөсүн (электрондук ЖМК үчүн) тиркөө зарыл.

Өтүнмөдө төмөнкүдөй маалыматтар көрсөтүлөт:

1) ЖМКнын толук аталышы, анын уюштуруучусу же басып чыгаруучусу, нускасы, басылманын чыгуу мезгилдүүлүгү, редакциянын жайгашкан жери, жайылтуу аймагы, байланыш маалыматтары, ЖМКнын расмий сайтынын дареги;

2) ЖМК өкүлүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты, ээлеген кызматы, байланыш маалыматтары;

3) ЖМКнын өкүлү колдонгон жабдуулардын тизмеси.

Туруктуу аккредитация берүү жөнүндө чечим өтүнмө алынган күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

ЕЭК алдында ЖМКны аккредитациялоо тартибинин толук тексти менен таанышуу.

ЖМКлардын өкүлдөрү ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмүнө сурам жөнөтүүсүнүн тартиби

Жазуу түрүндөгү комментарий алууга өтүнмө press@eecommission.org дарегине электрондук түрдө кабыл алынат.

Комментарийге сурамда төмөнкүлөр жазылышы керек:

 • сурамдын темасы;
 • суроолордун тизмеси;
 • комментарийди алуунун ылайыктуу мөөнөтү (зарылчылык болсо);
 • редакциянын жана корреспонденттин байланыш маалыматтары.

Урматтуу журналисттер!

Биз сиздердин ЕЭКке болгон ар бир маалыматтык сурамдарыңызга көңүл буруу менен мамиле жасайбыз. Сиздердин суроолоруңуздарга сапаттуу жоопторду даярдоо үчүн ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмү тармактык департаменттер менен байланышат. Бул иштерге убакыт талап кылынат. Буга түшүнүү менен мамиле кылууңуздарды өтүнөбүз.

Видеокомментарий/интервью алууга сурамда төмөнкүлөр жазылышы керек:

 • сюжеттин жалпы темасы;
 • комментарийдин темасы;
 • суроолордун тизмеси; 
 • алуунун ылайыктуу мөөнөтү;
 • журналисттин байланыш маалыматтары.

Видеокомментарийди/интервьюну жазуунун мөөнөттөрү интервью алынуучу адамдын учурдагы иш графигине жараша аныкталат. Темаларды жана жазуунун мөөнөттөрүн аныктагандан кийин ЖМК өкүлү press@eecommission.org дарегине электрондук түрдө төмөнкүдөй маалыматтарды берүүсү зарыл:

 • съемкага тартуу тобунун курамы – ФАА, кызмат орду;
 • аппаратуранын тизмеси;
 • жооптуу адамдын байланыш маалыматтары.

ЖМК жана съемкага тартуу топторунун өкүлдөрүнүн автотранспорт каражаттарынын кыймылы жана токтоосу ижарага берүүчү уюмдун территориясында билдирүүнүн негизинде жүргүзүлөт. Транспорт каражатын (ТК) токтотуу үчүн орун алуу зарылчылыгы ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн профилдик кызматкери менен алдын ала сүйлөшүлөт.

Территорияга өткөрүүнү жол-жоболоштуруу жана токтотуучу орунду камсыздоо үчүн ​press@eecommission.org дарегине электрондук түрдө төмөнкүдөй маалыматты берүү зарыл:

 • ТК мамлекеттик номери;
 • автомобилдин маркасы жана модели;
 • ТК айдоочусунун ФАА.

Сурам боюнча кабыл алынган чечим туурасында маалыматты ЕЭКтин Протокол жана уюштуруучулук камсыздоо департаментинин маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн телефон номери аркылуу билүүгө болот:

+ 7 (495) 669-24-00, кош. 41-55 (иш күндөрү саат 9.00 дан 18.00 гө чейин).