Байланыш маалыматы

Евразия экономикалык комиссиясынын кеңсеси
Телефон +7 (495) 669-24-00, кош. 41-33
Почталык жана юридикалык дареги119121, Москва ш., Смоленск бульвары, 3/5-үй, 1-кур.
бөлүшүү контактами
Евразия экономикалык комиссиясынын ишмердигинин чөйрөсүнө тийиштүү маселелер боюнча кайрылуу
Катталган документтердин реквизиттеринин курамына карата талаптарга ылайык (Евразия экономикалык комиссиясында ички документтерди жүгүртүүнүн эрежелери 2-тиркемеси), Комиссиянын дарегине келип түшкөн кайрылуулар корреспондет жөнүндө маалыматтар жана кийинки кат алышуу максатында мындай адамды идентификациялоо үчүн кайрылган адамдын байланыш маалыматтары болгон учурда каралат.