ԵՏՀ վարչություններ

ԵՏՀ Կոլեգիայի նախագահի բլոկ

Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն

Տնտեսություն և ֆինանսական քաղաքականություն

Արդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

Առևտուր

Տեխնիկական կարգավորում

Մաքսային համագործակցություն

Էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ

Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում

Ներքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ