ԵՏՀ վարչություններ

ԵՏՀ Կոլեգիայի նախագահի բլոկ

Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն

Տնտեսություն և ֆինանսական քաղաքականություն

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման բաժին Կուանտիրով Երմեկ Սակենի Կուանտիրով Երմեկ Սակենի Վարչության Տնօրեն
Ֆինանսական քաղաքականության բաժին - - Վարչության Տնօրեն
Աշխատանքային միգրացիայի վարչություն Օմուրբեկովա Ալտինայ Սեյտբեկովնա Օմուրբեկովա Ալտինայ Սեյտբեկովնա Վարչության Տնօրեն

Արդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

Արդյունաբերական քաղաքականության բաժին Կուշնարև Նիկոլայ Գենադևիչ Կուշնարև Նիկոլայ Գենադևիչ Վարչության Տնօրեն
Գյուղարդյունաբերական քաղաքականության բաժին Հարությունյան Արմեն Անատոլիի Հարությունյան Արմեն Անատոլիի Վարչության Տնօրեն

Առևտուր

Մաքսային-սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման բաժին Казарян Ваагн Рудольфович Казарян Ваагн Рудольфович Վարչության Տնօրեն
Ներքին շուկայի պաշտպանության բաժին Զախարով Անդրեյ Վլադիմիրի Զախարով Անդրեյ Վլադիմիրի Վարչության Տնօրեն

Տեխնիկական կարգավորում

Տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման բաժին Նուրաշևը Տիմուր Բեկբուլատովիչ Նուրաշևը Տիմուր Բեկբուլատովիչ Վարչության Տնօրեն
Սանիտարական, ֆիտոսանիտարական և անասնաբուժական միջոցների բաժին Ժուկովա Նատալյա Պավլի Ժուկովա Նատալյա Պավլի Վարչության Տնօրեն

Մաքսային համագործակցություն

Մաքսային ենթակառուցվածքների բաժին Իմանալիև Դանիար Շարշենբեկովիչ Իմանալիև Դանիար Շարշենբեկովիչ Վարչության Տնօրեն
Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի բաժին Վլադիմիրով Սերգեյ Վալենտինովիչ Վլադիմիրով Սերգեյ Վալենտինովիչ Վարչության Տնօրեն

Էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ

Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում

Հակամենաշնորհային կարգավորման բաժին Սուշկևիչ Ալեքսեյ Գենադևիչ​ Սուշկևիչ Ալեքսեյ Գենադևիչ​ Վարչության Տնօրեն
Մրցակցային քաղաքականության և պետական գնումների ոլորտում քաղաքականության բաժին Ադիկովա Ժանար Ասիլխանի Ադիկովա Ժանար Ասիլխանի Վարչության Տնօրեն

Ներքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

Ներքին շուկաների գործունեության վարչություն Սազբակով Ալմազ Զամիրբեկի Սազբակով Ալմազ Զամիրբեկի Վարչության Տնօրեն