Գործերի կառավարման բաժին

Տեղակալներ
  • Мелконян Ирэн Робертовна
  • Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին
  • Տարածքների շահագործման և վերանորոգման բաժին
  • Տրանսպորտի բաժին
  • Հեռահաղորդակցության միջոցների և համակարգչային սարքավորումների շահագործման կազմակերպման բաժին
  • Սոցիալական ապահովության բաժին
  • Կադրային քաղաքականության բաժին