Նորություններ

05 Jun 2023 ԵԱՏՄ երկրները պահպանել են մակրոտնտեսական կայունությունը 2022 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումներն ու հեռանկարները 2022 թվականին և մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտի միջոցառումները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մակրոտնտեսական քաղաքականության խորհրդատվական կոմիտեի անդամները։ Նիստն անցկացվել է հունիսի 2-ին Մոսկվայում։   Ամփոփելով 2022 թվակկանին ԵԱՏՄ պետությունների տնտեսական զարգացման արդյունքները, ԵՏՀ ինտեգրման և մակրոտնտեսության նախարար Սերգեյ Գլազևը նշել է, որ, չնայած բարդ արտաքին պայմաններին, անդամ պետություններին հաջողվել է ապահովել ֆինանսական կայունությունը, պահպանել արտաքին և փոխադարձ առևտրի դրական դինամիկան։   «Հոռետեսական կանխատեսումները չարդարացան. ԵԱՏՄ-ում տնտեսական ակտիվության անկումը չնչին էր։ Տնտեսական աճի զգալի ներուժը պահպանվում է արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման ծավալի ավելացման հաշվին։ Դա պայմանավորված է մի շարք օտարերկրյա մատակարարների և արտադրողների հեռանալու հետևանքով ներքին շուկայի մի մասի ազատմամբ, ինչպես նաև արտադրական հզորությունների օգտագործման բարձրացման և ներմուծման փոխարինման առկա հնարավորություններով։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է ավելի լայնորեն կիրառել վերաֆինանսավորման հատուկ գործիքներ», — ընդգծել է Սերգեյ Գլազևը։  Հանձնաժողովը ներկայացրել է Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների տնտեսական զարգացման կայունությունը որոշող մակրոտնտեսական ցուցանիշների 2022 թվականի մշտադիտարկման արդյունքները: Նշվել է, որ ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում արձանագրվել է գնաճի արագացում։ Դրա հաշվարկային արժեքը 2021 թվականի 12,7%-ից 2022 թվականին հասել է 13,3%-ի։ Գնաճի առավել ցածր արժեքը Հայաստանում էր (8,3%), տարվա ընթացքում առավել կայունը Ղրղզստանի սպառողական գներն էին։ «Պետական կառավարման հատվածի բյուջեի դեֆիցիտի քանակական արժեքը 2022 թվականի արդյունքներով ԵԱՏՄ երկրների կողմից չի գերազանցվել։ ԵԱՏՄ պետությունների մեծ մասում նկատվել է բյուջեի հաշվեկշիռների բարելավում, իսկ պետական կառավարման հատվածի պարտքը էապես նվազել է Հայաստանում և Ղրղզստանում», — հայտնել է ԵՏՀ համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման ընթացքում համագործակցության բաժնի պետ Միխայիլ Սիլվեստրովը։      ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում բյուջետային կայունության պահպանմանը նպաստել է բյուջեի եկամուտների ակտիվ աճը։ Միության երկրների մեծ մասում բյուջետային ծախսերը ինտենսիվորեն աճել են, ինչը մեծապես պայմանավորված էր արտաքին ցնցումների և գնաճի պայմաններում տնտեսությանն աջակցելով։ Տեղեկանք Հանձնաժողովը համակարգում է անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացումը մակրոտնտեսական ցուցանիշների մշտադիտարկման միջոցով, որոնք որոշում են անդամ պետությունների տնտեսական զարգացման կայունությունը, և դրանց համապատասխանությունը ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի 63-րդ հոդվածով սահմանված քանակական արժեքներին. գնաճի մակարդակը (սպառողական գների ինդեքս) տարեկան կտրվածքով (դեկտեմբեր՝ նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ՝ տոկոսային արտահայտմամբ) չի գերազանցում գնաճի մակարդակն ավելի քան 5 տ.մ.-ով այն անդամ պետությունում, որտեղ այս ցուցանիշն ունի ամենացածր արժեքը, պետական կառավարման ոլորտի համախմբված բյուջեի դեֆիցիտը` առավելագույնը ՀՆԱ-ի 3%-ը, պետական կառավարման հատվածի պարտքը՝ առավելագույնը ՀՆԱ-ի 50%-ը։ Մակրոտնտեսական ցուցանիշների քանակական արժեքների գերազանցում հայտնաբերելու դեպքում Հանձնաժողովը անդամ պետության համար մշակում է հանձնարարականներ և համատեղ միջոցառումներ՝ ուղղված տնտեսական իրավիճակի կայունացմանը։
02 Jun 2023 ԵՏՀ-ն կատարելագործում է Միության տեխնիկական կանոնակարգերը, համակարգում միջպետական ստանդարտների մշակումը և մշակում շուկայում անասնաբուժական նշանակության մասնագիտացված միջոցների շրջանառության միասնական պահանջներ Տեխնիկական կարգավորման, սանիտարական, անասնաբուժական և բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի նիստում, որն անցել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման նախարար Վիկտոր Նազարենկոյի նախագահությամբ, հանրային քննարկմանը ներկայացնելու համար հավանության են արժանացել Մաքսային միության «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին», «Բարձր արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին» և «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգերում N 2 փոփոխությունների նախագծերը: ԵՏՀ Կոլեգիայի նիստում քննարկման համար հավանության են արժանացել Մաքսային միության «Փոքրածավալ նավերի անվտանգության մասին» տեխկանոնակարգի N 1 փոփոխությունների և Միության երկու՝ «Քաղաքացիական պաշտպանության և բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին» և «Մետրոպոլիտենի շարժակազմի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգերի միջպետական ստանդարտների մշակման ծրագրի նախագիծը։ Խորհրդատվական կոմիտեն նաև առաջարկել է ԵՏՀ Կոլեգիայի նիստում քննարկմանը ներկայացնել Անասնաբուժական նշանակության ախտահանող, միջատազերծող և տզաթափող միջոցների շրջանառության կարգավորման կանոնները, որոնք նախատեսում են Միության շուկայում այս տեսակի ապրանքների շրջանառության միասնական պահանջներ և պայմաններ, և ԵՏՀ Խորհրդի 2022 թվականի հունվարի 21-ի N 1 որոշման փոփոխությունների նախագիծը, որն անցումային շրջաններ կսահմանի բժշկական կիրառության և անասնաբուժական դեղամիջոցների մակնշման պահանջների, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության պատշաճ արտադրական պրակտիկայի կանոնների կատարման համար:  Միության պետությունների լիազոր մարմինների առաջարկներով Խորհրդատվական կոմիտեն հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության «Քիմիական արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի իրականացման շրջանակներում երկրորդ մակարդակի փաստաթղթերի ձևավորման փորձագիտական աշխատանքային խմբի արդիականացված կազմը: Հանձնաժողովի կողմից իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքների, այդ թվում՝ Միության տեխկանոնակարգերի գիտատեխնիկական մակարդակի գնահատման, արդյունքների հիման վրա Միության առանձին տեխնիկական կանոնակարգերում փոփոխություններ կատարելու հարցի քննարկման արդյունքներով, անդամ պետությունների լիազոր մարմինները լրացուցիչ կմշակեն նման ԳՀԱ արդյունքները Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման պլանում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկներ նախապատրաստելու համար։
02 Jun 2023 Գոհար Բարսեղյան. «Մարդկային կապիտալի զարգացումը ԵԱՏՄ երկրների կայուն և հավասարակշռված տնտեսական աճի գլխավոր գործոնն է» Այս մասին հունիսի 1-ին Երևանում կայացած «Ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացումը եվրասիական տարածքում» կոնֆերանսում ասել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրման զարգացման վարչության տնօրեն Գոհար Բարսեղյանը։ Գոհար Բարսեղյանն ընդգծել է, որ տնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները մեծ ջանքեր և ճկունություն են պահանջում համատեղ գործողություններում, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով և Ռոզմավարություն-2025-ով դրված խնդիրների անվերապահ կատարում։ «Նախատեսված պայմանավորվածությունների ամբողջ ծավալով կատարումը մեզ թույլ կտա անցնել Միության հետագա զարգացման ծրագրային փաստաթղթի մշակմանը՝ հաշվի առնելով գործերի փաստացի դրությունը և առկա ռիսկերը։ Համոզված ենք, որ այս խնդրի լուծմանը մեծապես կնպաստի ընթացիկ տարում ԵԱՏՄ մարմիններում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահությունը», — նշել է Գոհար Բարսեղյանը։ Գերակայությունների այսօրվա ընտրությունը և ընդունվող որոշումները կորոշեն եվրասիական տնտեսական ինտեգրման ապագան։ «Մարդկային կապիտալի զարգացումը մենք դիտարկում ենք որպես անփոփոխ գերակայություն, ինչպես նաև Միության երկրների կայուն և հավասարակշռված տնտեսական աճի գլխավոր գործոն։ Վստահ ենք, որ սոցիալական ուղղությունների ներգրավումը ինտեգրացիոն օրակարգում մեզ թույլ կտա հասնել տնտեսական համագործակցության որակապես նոր մակարդակի», — ընդգծել է Գոհար Բարսեղյանը։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ուշադրություն է հրավիրել փորձագիտական, գիտական և գործարար համայնքների՝ որպես ինտեգրացիոն գործընթացների շարժիչ ուժի աճող դերին և ԵԱՏՄ հետագա զարգացման առաջարկների մշակման գործում նրանց ակտիվ ներգրավման անհրաժեշտությանը։ «Եվրասիական ինտեգրման զարգացման գործում քաղաքացիների, հասարակական միավորումների և գործարար համայնքների ներգրավվածության մեծացումը համատեղ կարևոր խնդիրներից է, որի իրականացումը թույլ կտա ստեղծել ապագա Միության ժամանակակից, գրավիչ և հարմարավետ կերպար», — եզրափակել է Գոհար Բարսեղյանը։ Միջոցառումն անցկացվել է ԵԱՏՄ Միջազգային իրավական համագործակցության կենտրոնի, «Ինտեգրում և զարգացում» հետազոտական-վերլուծական հասարակական կազմակերպության և Եվրասիական փորձագիտական ակումբի նախաձեռնությամբ։
01 Jun 2023 Արտակ Քամալյանը և Երբոլ Կարաշուկեևը քննարկել են միության ԱԱՀ-ում համագործակցության զարգացման հեռանկարները Ագրոարդյունաբերական համալիրում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների համագործակցության զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, ներառյալ ժամանակակից պայմաններում պարենային ապահովվածությունը, այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում կայացած աշխատանքային հանդիպման ընթացքում քննարկել են ԵՏՀ արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերական համալիրի նախարար Արտակ Քամալյանը և Ղազախստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Երբոլ Կարաշուկեևը։ Կողմերը հատուկ ուշադրություն են դարձրել ԵԱՏՄ պետություններում գյուղատնտեսական բույսերի սերմերի շրջանառության կարգավորման ընդհանուր մոտեցումների մշակման, Միության շրջանակներում գյուղատնտեսական արտադրանքի պահեստային վկայականների թողարկման (տրամադրման), շրջանատության և մարման կանոնների մասին համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ Ղազախստանի կողմից ներպետական ընթացակարգերի անցկացման հարցերին։ Քննարկվել են նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում արտադրանքը օրգանական ճանաչելու կարգի մասին համաձայնագրի նախագծի ներպետական համաձայնեցման արդյունքները։ «ԱԱՀ-ում ԵԱՏՄ երկրների փոխգործակցության զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների համար։ Ուրախալի է, որ Միության երկրներից յուրաքանչյուրը նպատակաուղղված է կառուցողական երկխոսությանը և մեր ընդհանուր նպատակների գործնական իրականացմանը»,- ասել է Արտակ Քամալյանը։ Երբոլ Կարաշուկեևը նշել է նախարարության պատրաստակամությունը՝ շարունակելու աշխատանքը «Գյուղատնտեսական բույսերի սորտերի միասնական գրանցամատյանի ձևավորում, վարում և օգտագործում» ընդհանուր գործընթացին Ղազախստանի միանալու ուղղությամբ և հետաքրքրվածությունը տեխնիկական հարցերի մշակման համար մասնագետների միջև կանոնավոր աշխատանքային շփումների կազմակերպման հարցում։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել համատեղ աշխատանքը պահանջարկի և առաջարկի համատեղ ինդիկատիվ հավասարակշռությունների և 2023 թվականին գյուղատնտեսական արտադրանքի առանձին տեսակների առևտրի ինդիկատիվ (կանխատեսումային) ցուցանիշների ձևավորման ուղղությամբ։ Երբոլ Կարաշուկեևը Արտակ Քամալյանին և Ագրոարդյունաբերական քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչներին հրավիրել է մասնակցելու այս տարվա հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Աստանայում և Ալմաթիում կայանալիք միջազգային ագրարային ցուցահանդեսներին։ Հանդիպման արդյունքում նախարարները հաստատել են փոխշահավետ գործընկերություն զարգացնելու իրենց մտադրությունը, որն ուղղված է ԱԱՀ ոլորտում ԵԱՏՄ երկրների ներուժի իրականացմանը։
01 Jun 2023 Միխայիլ Մյասնիկովիչը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա առթիվ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահ Միխայիլ Մյասնիկովիչը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի անդամ, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ «Այսօր Հայաստանը ձեր իմաստուն ղեկավարությամբ իրականացնում է կարևոր քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումներ՝ ուղղված պետության բարեկեցության զարգացմանն ու կայուն աճի ապահովմանը»,- ասված է շնորհավորական նամակում։ Միխայիլ Մյասնիկովիչն առանձին շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին հատուկ ուշադրության համար, որը նա ցուցաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև փոխշահավետ հարաբերությունների ամրապնդման հարցերին։ ԵՏՀ Կոլեգիայի ղեկավարը մաղթել է Նիկոլ Փաշինյանին քաջառողջություն, բարեկեցություն և հետագա հաջողություններ պետական և միջազգային գործունեության մեջ։
Ուժի մեջ է մտնում ԵԱՏՄ  քաղաքացիական պաշտպանության և բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար նախատեսված արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգը 01 Jun 2023 Ուժի մեջ է մտնում ԵԱՏՄ քաղաքացիական պաշտպանության և բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար նախատեսված արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգը Հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական միության «Քաղաքացիական պաշտպանության և բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար նախատեսված արտադրանքի մասին» տեխնիկական կանոնակարգը (ԵԱՏՄ ՏԿ 050/2021): Տեխնիկական կանոնակարգը միասնական պարտադիր պահանջներ է սահմանում Միության տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ապրանքների հետևյալ տեսակների համար՝ քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանիչ կառույցների միջոցներ (պաշտպանիչ և հերմետիկ սարքեր, օդափոխության ագրեգատներ, զտիչներ). կառավարման, կապի և իրազեկման տեխնիկական միջոցներ (ավտոմատացված աշխատանքային վայրեր, բաժանորդային տերմինալներ). արտակարգ իրավիճակների մշտադիտարկման տեխնիկական միջոցներ (ծրագրատեխնիկական համալիրներ, տվյալների փոխանցման միջոցներ, տվիչներ). վթարափրկարարական միջոցներ (վթակափրկարարական մեքենաներ, ռոբոտատեխնիկական միջոցներ, գործիքներ և տուժածների որոնման միջոցներ): Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատումն իրականացվում է հավաստագրման ձևով և ապահովվում է այս տարվա մայիսի 30-ին Հանձնաժողովի Կոլեգիայի կողմից հաստատված ստանդարտների ցանկում ներառված ստանդարտների կիրառմամբ: Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին աստիճանական սահուն անցում կատարելու նպատակով, այդ թվում՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման համար, սահմանվել է անցումային շրջան, որը կազմում է 1,5 տարի՝ մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը չի տարածվում այն արտադրանքի վրա, որը մշակված և ձևափոխված է այնպիսի մանրէաբանական (կենսաբանական) օբյեկտների և ռադիոակտիվ նյութերի ճանաչման, հայտնաբերման կամ դրանցից պաշտպանվելու համար, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով. քիմիական զենքում օգտագործվող թունավոր քիմիական նյութերի և զանգվածային անկարգությունների դեմ պայքարի քիմիական միջոցների ճանաչման, հայտնաբերման և դրանցից պաշտպանվելու համար մշակված և ձևափոխված արտադրանքի և դրա համար հատուկ մշակված բաղադրիչների վրա, Միության «Անհատական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 019/2011) տեխնիկական կանոնակարգի առարկա անհատական պաշտպանության միջոցների վրա:
31 May 2023 Անհրաժեշտ է առավելագույնս ապահովել ԵԱՏՄ երկրների տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը Այս մասին հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահ Միխայիլ Մյասնիկովիչը՝ ելույթ ունենալով Մոսկվայում Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարության ամփոփիչ կոլեգիայում։ Միխայիլ Մյասնիկովիչի խոսքով՝ ԵՏՀ-ում գործում է գիտատեխնիկական խորհուրդ, որը կարևորում է նոր տեխնոլոգիաներում գիտության ներգրավումը:  «Եթե ստեղծենք նոր արտադրական հզորություններ, բայց ուրիշների մշակումների հիման վրա, ապա համաձայնեք, որ դա չի լինի ցանկալի տեխնոլոգիական ինքնիշխանություն», — նշել է նա։ ԵՏՀ Կոլեգիայի ղեկավարը հորդորել է վերահսկել երրորդ երկրների մատակարարների ապրանքների համապատասխանությունը արտադրանքի անվտանգության պահանջներին.  «Օտարերկրյա արտադրանքն այսօր զանգվածաբար մատակարարվում է ներքին շուկա կեղծ հայտարարագրերով և համապատասխանության հավաստագրերով։ Բազմաթիվ են փաստերը, երբ երրորդ երկրների ապրանքները մեր շուկա են մտնում ոչ այնքան մրցակցային ճանապարհով։ Պետք է մտածել կառավարությունների համապատասխան որոշում ընդունելու ուղղությամբ»։
31 May 2023 ԵԱՏՄ երկրները հանդես են գալիս քաղաքացիների առողջ ապրելակերպի ձևավորման օգտին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան քննարկել է Եվրասիական տնտեսական միության պետություններում ծխախոտից, ալկոհոլից և թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարի միջազգային փորձի կիրառման զեկույցը։ Փաստաթուղթը նախապատրաստել է ԵՏՀ-ն ԵԱՏՄ երկրների լիազոր մարմինների հետ համատեղ՝ Ռազմավարություն-2025-ի իրականացման շրջանակներում։ Զեկույցը տեղեկատվություն է պարունակում անդամ պետությունների՝ ծխախոտից, ալկոհոլիվ և թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի, ազգային պլանների, ռազմավարությունների, ինչպես նաև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) հիմնական փաստաթղթերի մասին: Միության երկրների ազգային տնտեսական շահերի իրականացումը մեծապես պայմանավորված է ռեսուրսային ներուժով, որի բաղադրիչներից մեկը առողջ բնակչությունն է։ Այս առումով ծխախոտից, ալկոհոլից և թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարին ուղղված բոլոր շահագրգիռ կողմերի ջանքերի ակտիվացումը կնպաստի ԵԱՏՄ-ում առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը։ Մայիսի 31-ը ամեն տարի նշվում է որպես Առանց ծխախոտի համաշխարհային օր, որը 1988 թվականին սահմանել է ԱՀԿ-ն ծխելու դեմ պայքարի նպատակով:
Ցուցադրել ավելին