Перейти на старую версию сайта

Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի բաժին

Տեղակալներ
  • Байназаров Нурлан Кульмесханович
  • Дубровская Татьяна Валерьевна
  • Оганян Григор Суренович
  • Մաքսային օրենսդրության բաժին
  • Մաքսային գործողությունների և մաքսային հսկողության բաժին
  • Մաքսատուրքերի, մաքսային արժեքի և ծագման երկրի բաժին
  • Հեռանկարային մաքսային տեխնոլոգիաների բաժին
  • Ապրանքների դասակարգման բաժին
  • Ռիսկերի վերլուծության և վերջնական վերահսկման բաժին

Որոշումներ «Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի բաժին» թեմայով

կանոնակարգող փաստաթղթեր