Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի բաժին

Տեղակալներ
  • Բայնազարով Նուրլան Կուլմեսխանի
  • Դուբրովսկայա Տատյանա Վալերիի
  • Օհանյան Գրիգոր Սուրենի
  • Մաքսային օրենսդրության բաժին
  • Մաքսային գործողությունների և մաքսային հսկողության բաժին
  • Մաքսատուրքերի, մաքսային արժեքի և ծագման երկրի բաժին
  • Հեռանկարային մաքսային տեխնոլոգիաների բաժին
  • Ապրանքների դասակարգման բաժին
  • Ռիսկերի վերլուծության և վերջնական վերահսկման բաժին

Որոշումներ «Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի բաժին» թեմայով

կանոնակարգող փաստաթղթեր