Մաքսային համագործակցություն

Մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար) Մամիտկանով Մակսատ Սույունալիևիչ

Նորություններ «Մաքսային համագործակցություն»

21 Sep 2022 Մակսատ Մամիտկանովը և Վլադիմիր Օրլովսկին քննարկել են մաքսային տարանցման դեպքում լոգիստիկ գործընթացների արդյունավետության բարձրացման հարցերը և թվային տեխնոլոգիաները Եվրասիական տնտեսական միությունում նավիգացիոն կապարակնիքների օգտագործման մասին համաձայնագրի իրականացումը բեռնափոխադրումների հետագծման համար նախադրյալներ է ստեղծում ԵԱՏՄ-ում փոխադրվող ապրանքների արդյունավետ մաքսային վերահսկողության և մշտադիտարկման համար։ Այս մասին սեպտեմբերի 15-ին Մինսկում՝ «Մատակարարումների շղթայի կայունություն. նորարարություններ լոգիստիկայի և մաքսային ոլորտում» 13-րդ միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի ընթացում ասել է ԵՏՀ մաքսային համագործակցության նախարար Մաքսաթ Մամիտկանովը։  Բաց երկխոսության ընթացքում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները կոնֆերանսի մասնակիցների հետ քննարկել են մաքսային գործի իրավական և գործնական բաղադրիչները և մաքսային կարգավորման հետագա կատարելագործման հարցերը՝ հաշվի առնելով թվային օրակարգը։ Սեպտեմբերի 16-ին տեղի է ունեցել ԵՏՀ մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Մաքսատ Մամիտկանովի և Բելառուսի Հանրապետության Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Օրլովսկու միջև հանդիպումը մաքսային կարգավորման արդիական հարցերի շուրջ։
24 Aug 2022 ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կկատարվեն արտաքին էլեկտրոնային առևտրի կարգավորման մասով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան հավանության է արժանացրել ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը և ուղարկել Եվրասիական տնտեսական միության պետություններին վերստին ներպետական համաձայնեցում կատարելու համար: Փաստաթուղթը կարգավորում է ֆիզիկական անձանց կողմից օտարերկրյա համացանցային հարթակներում ձեռք բերվող ապրաքների տեղաշարժի հարցերը: Այսպես, փոփոխությունները նախատեսում են նման ապրանքների զետեղում առանձին կարգում՝ սահմանելով վերջինիս կարգավորման առանձնահատկությունները, էլեկտրոնային առևտրի օպերատորի ինստիտուտի ներդնում, մաքսային հայտարարագրման ընթացքում նոր տեսակի հայտարարագրի օգտագործում և ապրանքները ֆիզիկական անձանց իրացման հնարավորություն՝ մաքսային պահեստների («բոնդային») օգտագործմամբ: Բացի այդ, փաստաթուղթը պարունակում է մաքսային վճարների կիրառման առանձնահատկություններ: Ակնկալվում է, որ համաձայնեցման արդյունքները կստացվեն մինչև հոկտեմբերի կեսը, որից հետո փորձագետները կսկսեն նախապատրաստել նախագիծը հաջորդ փուլին՝ ներպետական այն ընթացակարգերին, որոնք անհրաժեշտ են վերջինիս ստորագրման համար:
19 Aug 2022 ԵԱՏՄ-ում հստակեցրել են անձնական օգտագործման համար ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ ձևակերպումները Իրավակիրառ պրակտիկայի արդյունքների հիման վրա Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդն ընդունել է Խորհրդի 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Անձնական օգտագործման ապրանքների հետ կապված որոշ հարցերի մասին» N 107 որոշման փոփոխությունները։ Ճշգրտվել է «ալկոհոլային խմիչքներ» հասկացությունը: Այսուհետ կիրառվելու է «սպիրտի 0,5%-ից ավելի խտությամբ ալկոհոլային խմիչքներ» ձեւակերպումը։ Նաև քանակական սահմանափակումներ են կատարվել տաքացվող ծխախոտ պարունակող ապրանքների ներմուծման համար. ֆիզիկական անձինք կկարողանան ներկրել մինչև 200 «ձողիկ»։ Հստակեցվել են վճարում կատարելուց ազատելով ներկրվող այն գույքի վերաբերյալ ձևակերպումները, որը ժառանգվում է մի քանի անձանց կողմից, ինչպես նաև պատկանում է անդամ պետություն մշտական բնակության տեղափոխված կամ փախստականի, հարկադրված գաղթականի կարգավիճակ ստացած անձին: Որոշումը ուժի մեջ է մտնելու դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օր հետո։
19 Aug 2022 ԵՏՀ խորհուրդը երկարաձգել է ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետաձգում տրամադրելու լրացուցիչ հիմքի կիրառումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը որոշում է ընդունել համակարգագոյացնող և կարկտագոյացնող ձեռնարկությունների կողմից, որոնց տնտեսությունների կայունացման բարձրացման միջոցների իրագործման նպատակով աջակցություն է ցուցաբերվում, ապրանքների (բացառությամբ արտադրության մեջ չօգտագործվող ենթաակցիզային ապրանքների) ներկրման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման անտոկոս հետաձգում կամ տարաժամկետում տրամադրելու համար լրացուցիչ հիմքի կիրառումը մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգելու մասին: Նախկինում ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցների իրագործման շրջանակներում հետաձգում տրամադրելու նման լրացուցիչ հիմք սահմանվել էր մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման նման հետաձգում կամ տարաժամկետում ստանալու համար անհրաժեշտ է մաքսային մարմին ներկայացնել լիազորված պետական ​​մարմնի՝ ազգային օրենսդրությանը համապատասխան տրամադրված հաստատումը: Տեղեկանք Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման անտոկոս հետաձգում կամ տարավճարում տրամադրելու լրացուցիչ հիմքը սահմանվել է ԵՏՀ Խորհրդի 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N 75 որոշմամբ։  
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Մաքսային համագործակցություն»

151
23.09.2022 Решение Совета ЕЭК № 151 О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
135
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №135 Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического союза
134
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №134 О классификации удобрений в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
133
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №133 О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)
132
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №132 О классификации сети для защиты от града в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0