Մաքսային համագործակցություն

Մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար) Ալիշերովը Էլդար Տուրալիևիչ

Նորություններ «Մաքսային համագործակցություն»

29 Feb 2024 ԵՏՀ-ում քննարկվել է «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրականացումը Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրականացման գերակա գործիքների մշակման հարցերով աշխատանքային խումբն իր նիստն է անցկացրել։ Նիստին մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մաքսային համագործակցության բլոկի և ԵԱՏՄ երկրների «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման նախագծերում ներգրավված լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ։ Քննարկվել են «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրականացման գործիքների գերակայության գնահատման համար Միության երկրների շահագրգիռ պետական մարմինների, իրավաբանական անձանց և գործարար համայնքների հարցումների հետ կապված հարցեր: Ի հավելումն սրան, խմբի մասնագետները քննարկել են Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղություններին համապատասխան անդամ պետություններում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման փորձնական նախագծերի 2024 թվականին կայանալիք ցուցադրությունը: Կողմերի ներկայացուցիչները քննարկել են հարցման անցկացման մոտեցումներն ու ձևը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ պետություններում փորձնական նախագծերի ցուցադրման տարրերը։ Նման աշխատանքի նպատակներից է տնտեսվարող սուբյեկտների համար ԱՏԳ իրականացման գործընթացի հարմարավետության և թափանցիկության ապահովումը, բիզնեսին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը։ Տեղեկանք ԵՏՀ խորհրդի 2021 թվականի ապրիլի 5-ի «Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների իրականացման միջոցառումների պլանի մասին» № 4 կարգադրությամբ սահմանվել են Ռազմավարություն-2025 իրականացման միջոցները, մեխանիզմները և միջոցառումները։ Միջոցառումների պլանի 9.4-րդ կետի մասով սահմանվել են հետևյալ միջոցառումները՝ – Միության մարմինների ակտերի նախապատրաստում, որոնք կապահովեն «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի իրականացման գերակա գործիքների նորմատիվային ամրագրումը. – «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման փորձնական նախագծերի ցուցադրմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում հետագայում դրանց համատեղելիության ու տվյալների փոխանակման հնարավորության ապահովման նպատակով:
29 Feb 2024 Փորձագետները քննարկել են ապրանքների հայտարարագրման վերաբերյալ ԵԱՏՄ երկրների նախաձեռնությունները Եվրասիական տնտեսական միության երկրների պետական մարմինների և գործարար համայնքների փորձագետները փետրվարի 28-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պրոֆիլային Խորհրդատվական կոմիտեին առընթեր մաքսային հայտարարագրման հարցերով աշխատանքային խմբի հերթական նիստում քննարկել են ԵԱՏՄ երկրների մի շարք նախաձեռնող նախագծեր, որոնք ուղղված են Ապրանքների հայտարարագրի լրացման կարգում փոփոխություններ կատարելուն։ Քննարկվել են մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացման և ստուգումների քանակի նվազեցման համար կոնտեյներների մասին տեղեկություններ նշելու օպտիմալացումը, ինչպես նաև ապրանքների հայտարարագրի, տարանցման և տրանսպորտային միջոցի հայտարարագրի գրանցման կամ գրանցումը մերժելու կարգը: Բացի այդ, նիստի մասնակիցները տեղեկացվել են ԵՏՀ կոլեգիայի նախկինում համաձայնեցված այլ որոշումների նախագծերի առաջմղման մասին, այդ թվում՝ դրանց կարգավորող ազդեցության գնահատման ընթացակարգի իրականացման շրջանակներում: Տեղեկանք Ապրանքների հայտարարագրի լրացման կարգը հաստատվել է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 20-ի № 257 որոշմամբ։ Մաքսային հայտարարագրման հարցերով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է ԵՏՀ մաքսային կարգավորման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի որոշմանը համապատասխան։
22 Feb 2024 ԵՏՀ-ն քննարկել է ՀՄԿ-ի հետ համագործակցության արդիական հարցերը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը քննարկել է Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների 11.7.5-րդ կետի իրականացման իրավական և կազմակերպական մոտեցումների կատարումը Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության (ՀՄԿ) հետ համագործակցության մասով: ԵՏՀ պրոֆիլային աշխատանքային խմբի նիստին մասնակցել են Հանձնաժողովի մաքսային համագործակցության բլոկի և Եվրասիական տնտեսական միության երկրների լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնց իրավասությանն են վերաբերում մաքսային համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության հետ փոխգործակցությամբ մաքսային վարչարարության կատարելագործման հարցերը։ Աշխատանքային խմբի փորձագետները քննարկել են ՀՄԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերին միանալու և Միության կողմից ՀՄԿ-ի անդամի կարգավիճակ ստանալու մասին ԵԱՏՄ պետությունների ղեկավարների դիրեկտիվների իրականացման արդյունքները։ «ԵՏՀ-ն, փոխգործակցելով Միության երկրների հետ, նախատեսում է իրականացնել իրավական և կազմակերպական մոտեցումներով սահմանված միջոցառումներ և դրանց արդյունքների հիման վրա համապատասխան զեկույց նախապատրաստել, որը կքննարկվի Կոլեգիայի և ԵՏՀ խորհրդի կողմից»,- նշել է ԵՏՀ մաքսային օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վարչության տնօրեն Սերգեյ Վլադիմիրովը։ ԵՏՀ փորձագետներն ուսումնասիրում են նաև մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային համաձայնագրերին մաքսային և տնտեսական միությունների միանալու իրավական և ընթացակարգային ասպեկտները։ Արդյունքները աշխատանքային խմբի անդամներին կհաղորդվեն առաջիկայում։ Տեղեկանք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ի № 12 որոշմամբ հաստատված Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների 11.7.5-րդ կետով նախատեսված են այնպիսի միջոցառումներ, ինչպես Միության կողմից ՀՄԿ-ի անդամի կարգավիճակ ստանալը և ՀՄԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերին Միության անդամակցության հնարավորության մշակումը:  
20 Feb 2024 ԵՏՀ-ն հաստատել է բոլոր փաստաթղթերը նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ մեխանիզմի գործարկման համար Փետրվարի 20-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստում հաստատվել է Եվրասիական տնտեսական միությունում բեռնափոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմանն առնչվող երկու կարգ: Սրանք համապատասխան մեխանիզմը գործարկելու համար անհրաժեշտ վերջին փաստաթղթերն են։ Փաստաթղթերից մեկն է Ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների գործողությունների կատարման կարգը, որոնք ներգրավված են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տարածքներով երթևեկության (փոխադրման) ընթացքում նավիգացիոն կապարակնիքների հանմանը՝ առանց հետագծման օբյեկտի հսկողությունը դադարեցնելու, և դրանց հետագա տեղադրմանը, ինչպես նաև այն դեպքերը, երբ նավիգացիոն կապարակնիքը կարող է հանվել երթևեկության (փոխադրման) ընթացքում առանց հետագծման օբյեկտի հսկողությունը դադարեցնելու: Մյուսը ազգային օպերատորների, լիազորված օպերատորների (մարմինների) և վերահսկող մարմինների գործողությունների կատարման կարգն է, որոնք ներգրավված են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տարածքներով հետագծման օբյեկտի երթևեկության (փոխադրման) ընթացքում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինմանը, և այն դեպքերը, երբ թույլատրվում է հետագծման օբյեկտի երթևեկության (փոխադրման) ընթացքում նավիգացիոն կապարակնիքի փոխարինումը: Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի ապրիլին ուժի մեջ է մտել Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին համաձայնագիրը։ Այն նպատակաուղղված է ապրանքների փոխադրման (տարանցման, արտահանման դեպքում և փոխադարձ առևտրի շրջանակներում) ընթացքում պետվերահսկողության միջոցները նվազագույնի հասցնելուն և Միության տարածքում դրանց օրինական շրջանառության ապահովմանը։ Համաձայնագիրը նախատեսում է հետագծման փուլային ներդրում՝ հաշվի առնելով ապրանքների կատեգորիաները և դրանք փոխադրող տրանսպորտի տեսակները։ Այս մոտեցումն ապահովում է փոխադրումների մասնակիցների և պետական մարմինների մեղմ հարմարեցումը նոր՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմաններին:  «Մեր Միության երկրներում նշված տեխնոլոգիայի օգտագործումը թույլ կտա տրանսպորտին հետևել առցանց ռեժիմով հարյուրավոր և հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա, - ընդգծել է ԵՏՀ մաքսային օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վարչության տնօրեն Սերգեյ Վլադիմիրովը, - և արձանագրել փակ բեռնախցիկում գտնվող ապրանքների նկատմամբ յուրաքանչյուր ապօրինի գործողություն, եթե դրանք տեղի ունենան: Նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման հաշվին ապահովվում է փոխադրումների թափանցիկությունը»։  Համաձայնագիրը և դրա իրականացմանն առնչվող նորմատիվ ակտերը՝ ներառյալ վերջին Կարգերը, պատրաստվել են Հանձնաժողովի կողմից Միության երկրների շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների, ինչպես նաև գործարար համայնքի հետ համատեղ: Ընդ որում, հաշվի է առնվել անդամ պետություններում արդեն առկա փորձը, որը ձեռք է բերվել նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման վերաբերյալ փորձնական նախագծերի իրականացման ընթացքում։  ԵԱՏՄ երկրները նույնպես ավարտում են Համաձայնագրի գործնական իրականացումն սկսելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները։ Այժմ կողմերը գնահատում են նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառմամբ բեռնափոխադրումների հետագծումն սկսելու իրենց պատրաստականությունը. ավարտում են տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրումը, ազգային մակարդակով ակտերի նախապատրաստումը, սակագներ են սահմանում և այլն։ Ազգային մակարդակով բոլոր անհրաժեշտ գործողություններն ավարտելուց հետո Միության պետությունները Հանձնաժողովին կտեղեկացնեն հետագծումն սկսելուն իրենց պատրաստականության մասին, որն իր հերթին կարգադրական ակտ կընդունի Միությունում Համաձայնագրի գործնական կիրառումը սկսելու օրվա մասին:
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Մաքսային համագործակցություն»

12
01.03.2024 Решение Совета ЕЭК № 12 Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов смол эпоксидных и полиуретанов в первичных формах для производства волокон оптических
11
26.01.2024 Решение Совета ЕЭК № 11 О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении сахара-сырца тростникового
14
27.02.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 14 О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)
13
27.02.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 13 О порядке введения в действие изменений, внесенных в технические регламенты Таможенного союза (Евразийского экономического союза) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2023 г. № 70
17
27.02.2024 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 17 О внесении изменений в распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2021 г. № 196

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0