Մաքսային համագործակցություն

Մաքսային համագործակցության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար) Ալիշերովը Էլդար Տուրալիևիչ

Նորություններ «Մաքսային համագործակցություն»

28 Sep 2023 ԵՏՀ-ն կատարելագործում է երրորդ երկրների միջոցով խողովակաշարային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների տարանցումը Սեպտեմբերի 25-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստում որոշում է կայացվել փոփոխություն կատարել ԵՏՀ կոլեգիայի 2023 թվականի մայիսի 30-ի № 73 որոշման մեջ, որը սահմանում է տարանցման հայտարարագրի ձևը և լրացման կարգը։ Փոփոխությունը բիզնեսին թույլ կտա օգտագործել ապրանքների հայտարարագիրը որպես խողովակաշարային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների տարանցիկ հայտարարագիր՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքով՝ ներմուծման և արտահանման կետերի միջև մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան: Որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օր հետո և տարածվում է ԵՏՀ կոլեգիայի 2023 թվականի մայիսի 30-ի № 73 որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով Միության պետությունների մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի լրամշակման անհրաժեշտությունը, ԵՏՀ կոլեգիայի 2023 թվականի մայիսի 30-ի № 73 որոշման ուժի մեջ մտնելը հետաձգվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 1-ը։ Տեղեկանք Ապրանքների հայտարարագրի լրացման առանձնահատկությունները այն որպես մաքսային տարածքով, ինչպես նաև Միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքով՝ ներմուծման և արտահանման կետերի միջև, մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, այդ թվում՝ խողովակաշարային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների տարանցիկ հայտարարագիր օգտագործելու դեպքում սահմանվում են «Ապրանքների հայտարարագրի ձևի և լրացման կարգի մասին» Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 20-ի № 257 որոշմամբ հաստատված Ապրանքների հայտարարագրի լրացման կարգի, համապատասխանաբար, 7-րդ և 8-րդ բաժիններով։
ԵՏՀ հարթակում շարունակվել է մաքսային հայտարարագրի նոր ձևի քննարկումը 20 Sep 2023 ԵՏՀ հարթակում շարունակվել է մաքսային հայտարարագրի նոր ձևի քննարկումը Սեպտեմբերի 19-ին կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի էքսպրես բեռների և միջազգային փոստային առաքանիների նկատմամբ մաքսային գործառնությունների կատարման կարգի կատարելագործման հարցերով աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Հանձնաժողովի և Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների փորձագետները ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքում պատրաստվող փոփոխությունների կապակցությամբ շարունակել են քննարկել Հանձնաժողովի՝ էլեկտրոնային առևտրի ապրանքների հայտարարագրի ձևը և լրացման կարգը սահմանող նոր նորմատիվ ակտի մշակման մոտեցումները: Նիստի ընթացքում քննարկվել են հայտարարագրում ընդհանուր տեղեկություններ, ինչպես նաև էլեկտրոնային առևտրի ապրանքների վերաբերյալ առանձին տեղեկություններ նշելու հարցեր: Նման մոտեցումները մշակվում են՝ հաշվի առնելով Միությունում արտաքին էլեկտրոնային առևտրի ոլորտի փորձնական նախագծի իրականացման նպատակով Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների գործնական կիրառումը։ Տեղեկանք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 10 որոշմամբ հաստատվել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման միջոցառումների պլանը (ճանապարհային քարտեզը): ճանապարհային քարտեզի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ԵԱՏՄ պետությունների հետ համատեղ պետք է պատրաստի, ի թիվս այլնի, Հանձնաժողովի ակտ, որը սահմանում է էլեկտրոնային առևտրի ապրանքների հայտարարագրի ձևը և լրացման կարգը՝ ելնելով Միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրում (արտաքին էլեկտրոնային առևտրի կարգավորման մասով) փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության նախագծով նախատեսված իրավասությունից։ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2021 թվականի օգոստոսի 3-ի N 93 և N 94 որոշումները սահմանել են էքսպրես բեռների համար ապրանքների հայտարարագրի լրացման առանձնահատկությունները՝ ԵԱՏՄ երկրներում արտաքին էլեկտրոնային առևտրի ոլորտի փորձնական նախագծի (փորձի) իրականացումն ապահովելու նպատակով:
19 Sep 2023 Էլդար Ալիշերով. «Տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից միտումները խթանում են նորարարական մաքսային վարչարարության ձևավորումը» ԵՏՀ մաքսային համագործակցության նախարար Էլդար Ալիշերովը սեպտեմբերի 19-ին Մինսկում՝ «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները նոր մարտահրավերների և սպառնալիքների պայմաններում. մաքսային չափում» 14-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի ընթացքում, խոսել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում մաքսային օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կատարվող աշխատանքի մասին։ Ըստ Էլդար Ալիշերովի՝ եվրասիական տնտեսական ինտեգրման կարևոր խնդիրներից է առանցքային ապրանքների և ռեսուրսների ապահովվածության ընդհանուր տարածքի ձևավորումը, իսկ այս գործընթացում կարևոր դեր են կատարում մաքսային մարմինները։ «Առանց մաքսայինի անհնար է ապահովել տրանսպորտալոգիստիկ ենթակառուցվածքի կայուն աշխատանքը։ Տարանցման ազատությունը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը, մաքսային ծառայությունների աշխատանքի կայուն և կանխատեսելի իրավական բաղադրիչը հուսալի հիմք են մեր պետությունները կապող անխափան և անվտանգ միջազգային տրանսպորտային միջանցքների զարգացման համար»,- նշել է ԵՏՀ նախարարը։ Էլդար Ալիշերովն ասել է, որ Միության մաքսային տարանցման համակարգի հասանելիությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել շահագրգիռ երրորդ պետություններին դրան միացնելու հնարավորություն։ «Տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակակից միտումները պայմանավորում են մոտ ապագայում նորարարական մաքսային վարչարարության ձևավորումը, - ընդգծել է ԵՏՀ նախարարը։ - Խելացի տեխնոլոգիաների սկզբունքների ներդրումը պետք է լինի համատարած՝ սկսած խելացի անցակետերի կառուցումից մինչև պրոակտիվ ավտոմատացված ծառայությունների տրամադրում, էլեկտրոնային հայտարարագրում և մեծ տվյալների ավտոմատ մշակում, Միության մաքսային մարմինների միջև տեղեկատվության օպերատիվ փոխանակում»։ Ընդհանուր առմամբ, գիտաժողովի ծրագիրն ընդգրկել է մաքսային գործի գործնական և իրավական բաղադրիչները։ Հարթակում քննարկվել են ԵԱՏՄ-ում միասնական մաքսային կարգավորման, մաքսային օրենսդրության փոփոխման, պատժամիջոցների ճնշմանը հակազդելու համար արգելքների և սահմանափակումների ներդրման, մաքսային ծառայությունների և ԱՏԳ մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխանակման կատարելագործման հարցեր։
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Մաքսային համագործակցություն»

94
27.09.2023 Решение Совета ЕЭК № 94 О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
147
25.09.2023 Решение Коллегии ЕЭК № 147 О признании утратившими силу пунктов 1 – 3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 г. № 148
142
25.09.2023 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 142 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии»
141
25.09.2023 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 141 О внесении изменений в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам
140
25.09.2023 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 140 О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О мерах, принимаемых по итогам отчета Коллегии Евразийской экономической комиссии о мониторинге выполнения плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений»

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0