Կուշնարև Նիկոլայ Գենադևիչ
Վարչության Տնօրեն
Տեղակալներ
  • Ազենով Ժասլան Երիկովիչ​
  • Արզումանյան Գեորգի Վիգենի​
  • Ռոգոժնիկ Նիկոլայ Նիկոլայի
  • Արդյունաբերական քաղաքականության, միջպետական ծրագրերի և նախագծերի բաժին
  • Արդյունաբերական սուբսիդիաների բաժին
  • ՄՏՏ անդամ պետությունների արդյունաբերական համալիրների զարգացման մոնիտորինգի և վերլուծության բաժին
  • Արդյունաբերական քաղաքականության հարցերով փոխգործակցության բաժին

Որոշումներ «Արդյունաբերական քաղաքականության բաժին» թեմայով

141
23.08.2022 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 141 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменения в пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 21 июня 2019 г. № 100»
141
23.08.2022 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 141 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменения в пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 21 июня 2019 г. № 100»
79
19.05.2022 Решение Совета ЕЭК № 79 О внесении изменения в пункт 3 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 января 2019 г. № 14 и признании утратившим силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 44
79
19.05.2022 Решение Совета ЕЭК № 79 О внесении изменения в пункт 3 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 января 2019 г. № 14 и признании утратившим силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 44
16
19.04.2022 Рекомендация Коллегии ЕЭК №16 О развитии кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства цементной продукции