Աֆանասև Ալեքսեյ Վիկտորի
Վարչության Տնօրեն
Տեղակալներ
  • Սավրո Ելիզավետա Էդուարդի​
  • Ֆինանսական փորձաքննության և պայմանագրային աշխատանքի բաժին
  • Բյուջեի պլանավորման և ֆինանսավորման բաժին
  • Բյուջեի կատարման մոնիտորինգի բաժին
  • Աշխատանքի վարձատրության և անձնակազմի հետ աշխատանքի բաժին
  • Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին

կանոնակարգող փաստաթղթեր