Կայքէջում տեղադրվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչության կողմից Մաքսային միության տարածքում և Միասնական տնտեսական տարածությունում ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հարցերին նվիրված բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների դիմումների ուսումնասիրման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։


 Լիզինգային Միության դիմումը և Հանձնաժողովի պատասխանը

 Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում աճեցրած խաղողից Ռուսաստանի Դաշնությունում պատրաստված գինու և փրփրուն գինու (շամպայնի) գովազդի Ռուսաստանի Դաշնության զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղադրման անհավասար պայմանների վերացում 

 Հանձնաժողովի պարզաբանումներն ունեցվածքի գնահատման վերաբերյալ

 Մշտապես Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար հավասար իրավունքների և երաշխիքների ապահովում 

  Մսամթերքի ներմուծման հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ Ղազախստանի Հանրապետության անհատ ձեռնարկատիրոջ դիմումի ուսումնասիրության արդյունքների մասին

 Բելառուսի Հանրապետություն ապրանքների ներմուծման արտաքին առևտրի գործառնության ավարտի ժամկետի սահմանափակման վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրության արդյունքների մասին

 Ղազախստանի Հանրապետության ազատ պահեստներում արտադրված ապրանքների նկատմամբ, որոնց սեփականատերերը ներառվել են ազատ պահեստների սեփականատերերի ռեեստրում 2012 թվականի հունվարի 1-ի հետո՝ արտոնությունների պահպանման մասին հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Բելառուսի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության ավտոփոխադրողների հետ համեմատ ռուսաստանյան ավտոմոբիլային փոխադրողների՝ անհավասար պայմաններում գտնվելու մասին հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Մաքսային մարմիններին ՄՄ ՏԿ պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) փաստաթղթերի ներկայացման անհրաժեշտության մասին հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Մաքսային միության Մաքսային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց առաջ ներմուծված ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի վճարման պարտավորության դադարեցման նպատակով ժամկետների հաշվարկման կարգի մասին հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների վերաբերյալ

 Ստանդարտների ցանկն ազգային ստանդարտներով, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմքով ապահովվում է «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ պահանջների պահպանումը՝ լրացման անհրաժեշտության հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Ստանդարտների ցանկն ազգային ստանդարտներով, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմքով ապահովվում է «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ պահանջների պահպանումը՝ լրացման անհրաժեշտության հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին  

 ՄՄ և ՄՏՏ անդամ պետությունների օրենսդրության շրջանակներում ոչ էլեկտրական պայթեցման միջոցների նկատմամբ պարտադիր պահանջներում տարբերությունների մասին հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

  «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011) պահանջներին չափման միջոցների համապատասխանության գնահատման (հաստատման) ընթացակարգերի անցկացման անհրաժեշտության հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

  Կաշվեգալանտերեայի արտադրատեսակների և գրասենյակային ապրանքների նկատմամբ, որոնք արտադրողի կողմից չեն հայտարարվել որպես երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված՝ «Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 007/2011) դրույթների չտարածման հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Երեխաների և դեռահասների համար պատրաստված կոշկեղենի վերևի և (կամ) ներքևի մասերում արհեստական և (կամ) սինթետիկ նյութերի օգտագործման հնարավորության հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին

 Նավահանգստային ծառայությունների մատուցման ժամանակ ազգային ռեժիմի ապահովման հարցի վերաբերյալ դիմումի ուսումնասիրման արդյունքների մասին