Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի Պայմանագրի «Մտավոր սեփականությունը» XXIII-րդ բաժին

    Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության և պաշտպանության մասին Արձանագրություն (Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի Պայմանագրի 26-րդ հավելված)

   Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք (52-րդ գլուխ) (ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի հունվարի 1-ին)

   Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրի վարման կանոնակարգ (ուժի մեջ չի մտել)

    Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ (ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ին)

    Հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր (ուժի մեջ չի մտել)