Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության համար Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ պահանջների և պայմանների առանձին ազգային ցանկերի հաստատման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 112 որոշում

   Սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ պահանջների և պայմանների վերացման վերաբերյալ Կողմերի դիրքորոշումների հարցում

   Միության շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ պահանջների և պայմանների վերացման վերաբերյալ Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմնի դիրքորոշումը

   Միության շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ պահանջների և պայմանների վերացման վերաբերյալ Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված մարմնի դիրքորոշումը

   Միության շրջանակներում սահմանափակումների, բացառումների, լրացուցիչ պահանջների և պայմանների վերացման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմնի դիրքորոշումը