Հեռախոս. +7 (495) 669-24-00, լր. 43-27 կամ 43-28,
Ֆաքս. +7 (495) 699-24-15, լր. 43-27 կամ 43-28,
e-mail: dept_law@eecommission.org: