Նորություններ

16.05.2022 (Обновлено: 25.05.2022 16:14)

ԵՏՀ-ում նշել են Ղրղզստանի տնտեսության անցումը վերականգնման փուլին

Ղրղզստանի Հանրապետության պետական ​​բյուջե հարկերի ստացման և համախառն ներքին արտադրանքի աճի վրա դրանց ազդեցության գնահատման, ինչպես նաև 2008 թվականի ազգային հաշիվների համակարգի (ԱՀՀ-2008) կառուցման սկզբունքներին համապատասխան հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկի հարցերը քննարկել են Բիշքեկում կայացած խորհրդատվությունների ժամանակ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահ քարտուղարության ղեկավար Վլադիմիր Զինովսկին, ԵՏՀ Վիճակագրության վարչության տնօրեն Ազամատ Օրոսբաևը, Անկախ պետությունների համագործակցության Վիճակագրական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Անդրեյ Կոսարևը և Ղրղզստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական կոմիտեի նախագահ Բակտիբեկ Կուդայբերգենովը:

Խորհրդատվությունների մասնակիցները քննարկել են ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից առաջարկված ԱՀՀ-2008-ի ստանդարտների ներդրման հեռանկարները: Ըստ Բակտիբեկ Կուդայբերգենովի՝ այդ աշխատանքն Ղրղզստանում իրականացվում է 2017 թվականի կեսերից, արդեն մշակվել են մեթոդաբանական դրույթները և կատարվել են ՀՆԱ-ի ծավալի, աճի տեմպի և կառուցվածքի վրա ազդող ցուցանիշների գնահատականները։

Իր հերթին Վլադիմիր Զինովսկին նշել է, որ ազգային հաշիվների համակարգի կառուցման և ՀՆԱ-ի հաշվարկման աշխատանքներն իրականացվում են բոլորի կողմից ընդունված միջազգային մեթոդաբանությունների համաձայն, և Ղրղզստանի անցումը ԱՀՀ-2008-ին լայնածավալ, երկարաժամկետ աշխատանք է, որը զգալի ռեսուրսներ է պահանջում: Բացի այդ նշվել է, որ ազգային հաշիվների համակարգի զարգացումն անհնար է առանց վիճակագրության այլ համակարգերի համակարգված և փոխկապակցված զարգացման (վճարային հաշվեկշռի վիճակագրություն, Ղրղզստանի Հանրապետության պետական ​​ֆինանսների վիճակագրություն):

Կողմերը եզրակացրել են, որ համավարակային 2020 թվականի զգալի տնտեսական անկումից հետո Ղրղզստանի տնտեսությունն անցել է աստիճանական վերականգնման փուլին, դա հաստատում է մակրոտնտեսական տվյալների դինամիկան։ Ներկայումս առաջնահերթ խնդիրն է ավարտել անցումը ազգային հաշիվների կառուցմանը` ԱՀՀ-2008-ի սկզբունքներին համապատասխան:

Խորհրդատվությունների արդյունքում դրանց մասնակիցների հետ հանդիպել է Ղրղզստանի Հանրապետության Մինիստրների կաբինետի նախագահի առաջին տեղակալ Արզիբեկ Կոժոշևը: ԵՏՀ և ԱՊՀ ներկայացուցիչները նշել են Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հաշիվների համակարգի լավ մակարդակը, իրականացվող հաշվարկների որակը, ինչպես նաև քննարկել են հետագա զարգացման առաջարկները։

Տեղեկանք

Ազգային հաշիվների համակարգ-2008-ը (ԱՀՀ-2008) ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից որպես ազգային հաշիվների միջազգային վիճակագրական ստանդարտ ընդունված վիճակագրական բազան է: Այն ներառում է մակրոտնտեսական հաշիվների համապարփակ, համակարգված և ճկուն փաթեթ, որն օգտագործվում է քաղաքականության մշակման, վերլուծության և հետազոտությունների համար: ԱՀՀ-2008-ը նախատեսված է բոլոր պետությունների կողմից օգտագործման համար և մշակվել է, հաշվի առնելով տնտեսական զարգացման տարբեր փուլերում գտնվող երկրների կարիքները:

ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության Տեղեկատվական ապահովման բաժին