Еуразиялық экономикалық комиссияның Санитарлық, фитосанитарлық және ветеринарлық шараларды департаменті өкілдерінің Еропалық Кеңестің және Карантн мен өсімдіктерді қорғау жөніндегі Жерортатеңіз ұйымының (ЕКӨҚҰ)63-сессиясының жұмысына қатысу туралы 
  2013 жылғы 17 мен 18 қыркүйек кезеңінде  Еуразиялық экономикалық комиссияның Санитарлық, фитосанитарлық және ветеринарлық шараларды департаменті өкілдері бақылаушылар ретінде қатысатын ЕКӨҚҰ-ның 63-сессиясы болады.
 
  Кеңестің 63-сессиясының бағдарламасымен мыналар қарастырылған:
 
  - 2012 ж. ЕКӨҚҰ Кеңесінің ұсыныстарды торындау туралы жылдық есеп;
 
  - ЕКӨҚҰ 2014 жылға дейінгі стратегиялық жоспары және 2015-2019 жж. арналған стратегиялық жоспары;
 
   - өсімдіктерді қорғау және фитосанитарлық ережелердің құралдары бойынша ЕКӨҚҰ жұмыс тобының   есептері;
 
   - фитосанитарлық ережелерді көкейкесті ету туралы қатысушы -мемлекеттердің/олардың мемлекетінде фитосанитарлы реттеу туралы ақпарат;
 
  - фитосанитарлы шаралар бойынша жаңа халықаралық (ФШХС) жобалар және ЕКӨҚҰ қызметіне қатысты басқа маңызды мәселелер.
 
Еуразиялық экономикалық комиссия жанындағы техникалық реттеу, санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық қолдану жөніндегі Кеңес беру комитетінің алтыншы отырысын өткізу туралы
 
2013 жылғы 22 тамызда Саниатрлық, ветеринарлық және фитосанирарлық шараларды қоддану саласында мынадай мәселелерді қарау жоспарланып отырған Еуразиялық экономикалық комиссия жанындағы техникалық реттеу, санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық қолдану жөніндегі Кеңес беру комитетінің алтыншы отырысы болады:
 
Кеден одағының кеден аумағында карантинді фитосаниьтарлы бақылауды (қадағалау) жүзеге асыру тәртібі туралы ережеге өзгерістер жобасы туралы.
Анықтама ретінде: Қазақстан Республикасы Ауылшарминнің 08.02.2011 № 06-3-7/1132,  Россельхознадзордың 24.04.2012 № ФС-НВ-3/5177, Беларусь Республикасы Ауылшарминнің  01.10.2012 № 16/3697 хаттарымен Кеден одағы комиссиясының 2012 жылғы 18 маусымдағы "Өсімдіктер карантинін қамтамасыз ету туралы" № 18 Шешімімен (бұдан әрі - Ереже) бекітілген Кедне одағының кеден аумағында карантинді фитосанитарлы бақылауды (қадағалау) жүзеге асыру тәртібі туралы ережеге өзгерістер енгізу ұсынылды.

Епежеге ұсынылған өзгерістер Кеден одағының кеден аумағындағы карантинді фитосанитарлы бақылаудың тиімділігін жоғарылатуға және Кеден одағының мүше-мемлекеттерінде өсімдіктер карантинін қамтамасыз ететін уәкілетті органдардың қызметін тиімді етуге бағытталған.

Ережедегі өзгерістер жобасын "Фитосанитарлы шаралар" бағыты бойыншажұмыс тобының отырысы шеңберінде Кеден одағының мүше-мемлекетінің сарапшыларымен әзірленді және Фитосанитарлы шаралар бойынша шағын комитет мүшелерімен қаралды.

Ережедегі өзгерістер жобасын мақұлдау және аталған жобаны жария түрде талқылау туралы шешім қабылдау ұсынылды.


 Кеден одағының кеден шекарасында және Кеден одағының кеден аумағында карантинді фитоснитарлы бақылауға (қадағалау) жататын карантиндегі өнім (карантиндегі жүк, карантиндегі материал, карантиндегі тауар) тіздесінің өсімдіктерді карантин мен қорғау жөніндегі халықаралық конвенция фитосанитарлы шаралар бойынша халықаралық стандарттарына сәйкестігі туралы сараптама қорытынды туралы.

Анықтама ретінде: Қазақстан Республикасы Ауылшармині 06.11.2012 № 15-02-34/7160-И, 07.12.2012 № 15-02-34/7768-И және 09.01.2013 № 10-3-10/26833 хаттарымен Еуразиялық экономикалық комиссияға (бұдан әрі - ЕЭК) Коллегия Комиссиясының жанындағы санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық шараларды техникалық реттеу, қолдану жөніндегі кеңес беру комитетінің кезекті отырысының күн тәртібіне Кеден одағының кеден шекарасында және Кеден одағының кеден аумағында карантинді фитосанитарлы бақылауға (қадағалау) жататын карантиндегі өнім (карантиндегі жүк, карантиндегі материал, карантиндегі тауар) тізбесінің (бұдан әрі - Тізбе) өсімдіктер карантині мен қорғау жөніндегі халықаралық концепциялардың фитосанитарлық шаралары жөніндегі халықаралық сандарттарға (бұдан әрі - ӨҚКХС) сәйкестігіне  сраптама (бұдан әрі - Тізбе сараптамасы) жүргізу туралы мәселесін кіргізу туралы өтінішпен хабарласты.

орынбасары -  Непоклонов Евгений Анатольевич Кеңсе беру комитетінің мүшесі тағайындалған Тізбенің сараптамасын (бұдан әрі - сараптама тобын) жүргізу жөніндегі сараптама тобының құрамы бекітілген 2013 жылғы 4 наурызда болған Кеңес беру комитетінің отырысында Коллегия Комиссиясының 2012 ж. 6 қарашадағы № 212 Шешімімен бекітілген санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық шараларды қолдану саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сараптама жүргізудің біроегей тәртібі туралы ереженің 4-тармағына сәйкес.

Сараптама тобының отырыстарында ӨҚКХС-ның халықаралық стандарттарының ережелеріне сраптама жасау нәтижелері бойынша сараптама қорытындысы әзірленді және оны Кеңес беру комитетінің қарауына енгізу туралы шешем қабылданды.

Сараптама тобының мүшелерімен ұсынылған сараптама қорытынды қарауға ұсынылады.

- 20.05.2010 Кеден Одағының жиһаз өніміндегі формальдегид нормативін бағалау бөлігіндегі халықаралық стандарттарға, шешімдерге және ұсыныстарға сәйкестік мәніндегі № 299 шешіміне жүргізілген сараптама туралы.
Анықтама ретінде: Еуразиялық экономикалық комиссяияның мекенжайына Ресейдің Жиһаз және ағаш өңдейтін өнеркәсіп қауымдастығынан Кеден одағы комиссиясының 28.05.2010 № 299 Шешімінен және Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің Шешімімен қабылданған Кеден одағының "Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы" техникалық регламен жобасының жиһаз өніміндегі формальдегид нормативін бағалау бөлігіндегі олардың халықаралық стандарттарының, шешімдерінің және ұсыныстарының сәйкестік мәніне өтініш келіп түсті.
Кеңес беру комитетінің санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық шараларды техникалық реттеу, қолдану жөніндегі 4-отырысында аталған мәселе бойынша сраптамалық жұмыс тобының құрамы бекітілді.
Астана қ. 2013 жылғы 18-19 сәуірдегі Кеден одағының нормативтік актілерімен белгіленген жиһаз өніміндегі формальдегид нормативін бағалау жөніндегі сараптамалық жұмыс тобының отырысында оның халықаралық стандарттарға сәйкестік мәніне формальдегидің ауа ортасына көшу деңгейі бойынша Әлемдік деснаулық сақтау ұйымының талаптарына, сондай-ақ АҚШ-тың қоршаған ортаны сақтау жөніндегі агенттігінің және соған ұқсас Калифорния агенттігінің  (ОЕННА) талаптарына қайшы келмейтіндігі шешілді.
 
-  санитарлық және ветеринарлық шараларды басшылыққа алатын директивалар мен ұсыныстардың халықаралық стандарттарына сәйкестігіне қолдану саласында Кеден одағының құқықтық актілерінне сараптаманы жүзеге асыру мәселелері жөнінде сараптамалық топты бекіту туралы.
Анықтама ретінде: Еуразиялық экономикалық комиссияға тағам өніміндегі антибиотиктердің тетрациклинді топтың рұқсат етілген деңгейі, тағам өніміндегі пестицид қалдықтарының барынша көп рұқсат етілген деңгейі (БРД), тағам өніміндегі цезий-137 мен стронций-90 радионуклидтердің болуының рұқсат етілген деңгейлерінің нормативтері, сондай-ақ Кеден одағында жануарларды өсіруге арналған азықтарда хлорамфеникол, нитрофуран, нитроимидазол мен жасыл малахитті пайдалануға тыйым салу бөлігінде халықаралық стандарттар мен басшылыққа алынатын директивалар мен ұсыныстарға (Алиментариус Кодексі немесе БО нормативтері) сәйкес санитарлы, ветеринарлы және фитосанитарлы шараларды қолдану саласындағы Кеден Одағының құқықтық актілерін келтіруге қатысты денсаулық сақтау мен тұтынушыны қорғау жөніндегі Еурокомиссияның Бас Директорынан сұрату келіп түсті.

Кеңес беру комитетінің отырысына Тараптардың ұсыныстары бойынша қалыптастырылған Деснаулық сақтау және тұтынушыны қорғау жөніндегі Еурокомиссияның Бас директоратының өтінішін қарау үшін сараптамалық топтың құрамы мақұлдану үшін енгізіледі, сондай-ақ сКеңес беру комитетінің мүшелерінен сараптамалық топтың басшысы тағайындалатын болады.​
 
Еуразиялық экономикалық комиссияның коллегиясы жанындағы Санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық шараларды техникалық реттеу, қолдану жөніндегі Кеңес беру комитетінің санитарлық шаралары бойынша Қосалқы комитеттің екінші отырысын өткізу туралы

2013 жылғы 14 тамызда мына мәселелер қаралатын  Еуразиялық экономикалық комиссияның коллегиясы жанындағы Санитарлық, ветеринарлық және фитосанитарлық шараларды техникалық реттеу, қолдану жөніндегі Кеңес беру комитетінің санитарлық шаралары бойынша Қосалқы комитеттің екінші отырысы болады:

-Қосалқы комитеттің отырыс жоспарын бекіту туралы;

- Кеден одағының кеден аумағына халықаралық бағыттардағы темір жол көігімен және Кеден одағының кеден аумағында жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде санитарлық-техникалық жай-күйі санитарлық талаптарға сәйкес келмейтін жолаушылар вагондарының Кеден одағының кеден аумағына тыйым салу механизмін белгілеу мақсатында Кеден одағының кеден шекарасынан өтетін тұлғаларға және көлік құралдарына, Кеден одағының кеден шекарасы арқылы өтетін бақылау тауарларына мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды (бақылау) жүзеге асыру тәртібі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы;

- хирургиялық, қарау, анатомиялық перчаткаларға, қалталарға қойылатын талаптарға қатысты санитарлық-эпидемиолгиялық қадағалауға (бақылау) жататын тауарларға қойылатын бірегей санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға өзгерістер енгізу туралы.
 
Алдағы "ветеринарлы-санитарлық шаралар" жұмыс тобын өткізу туралы

Қазақстандық Тараптың бастамасы бойынша 2013 жылғы 8-9 тамызда  "ветеринарлы-санитарлық шаралар" жұмыс тобын өткізу жоспапрланып отыр. Аталған жұмыс тобында Еуропалық одағының және Америка Құрама Штаттарының ветеринарлық бақылауға (қадағалау) жататын объектілерді бірлесе тексеру және тауарлардың (өнімнің) сынамаларын саралау жүргізудің бірегей тәртібі туралы ереженің жобасы бойынша ескертулері қаралатын болады. Сондай-ақ малдан жасалған қайта өңделген тағам өніміне ілеспе қызмет көрсететін құжаттың , оны қорғалаған бланкіде ресімдеу мақсаттылығы бөлігіндегі жобасы туралы мәселені талқылау болжалданып отыр.​