Վիճակագրությանվարչությանտնօրենիընդունարան

  ​ Հեռախոս. (495) 669-24-00 լր. 4683 (ՍտրելեցԵլիզավետաԱլեքսեևնա)

Տնտեսականվիճակագրությանևամփոփաշխատանքներիբաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-84 (ՊանովաԼարիսաՎասիլևնա, բաժնիպետ)

Արտաքինևփոխադարձառևտրիվիճակագրությանբաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-83 (ՄոսկալենկոՎլադիսլավՆիկոլաևիչ, բաժնիպետ)

Ֆինանսականվիճակագրությանբաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-85 (ՍուլտանովաԶուլֆիաՄեդետովնա, բաժնիպետ)

Ոլորտայինևսոցիալ-ժողովրդագրականվիճակագրությանբաժին

   Հեռախոս. (495) 669-24-00 լր. 4635 (ԲիկովաՆինաՎլադիմիրովնա, բաժնիպետ)