Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն

Ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար) Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ

Նորություններ «Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն»

2023 թվականին ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրությունն աճել է 3.7%-ով 16 Feb 2024 2023 թվականին ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրությունն աճել է 3.7%-ով 2023 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին Եվրասիական տնտեսական միության արդյունաբերական արտադրության ծավալը կազմել է 2022 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների մակարդակի 103.7%։ Արդյունաբերական արտադրության աճ է նկատվել Բելառուսում՝ 7.7%-ով, Ղազախստանում՝ 4.3%-ով, Հայաստանում՝ 4.1%-ով, Ռուսաստանում՝ 3.5%-ով, Ղրղզստանում՝ 2.7%-ով։  Մշակող արդյունաբերությունում արտադրության ծավալն աճել է 7.4%-ով, էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու մատակարարման և օդորակման ոլորտում՝ 0.3%-ով. նվազել է հանքարդյունաբերության և բացահանքերի մշակման ոլորտում 0.6%-ով, ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգի, թափոնների հավաքման և բաշխման վերահսկողության ոլորտում` 2.2%-ով: Ավելի մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվությունը ներկայացված է ԵՏՀ վիճակագրության վարչության էջում՝ «Արդյունաբերական արտադրություն» բաժնում: 
13 Feb 2024 ԵԱՏՄ-ում գյուղմթերքի արտադրությունը 2023 թվականին նվազել է 1.1%-ով 2023 թվականին գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում բոլոր կատեգորիաների տնտեսություններում 2022 թվականի համեմատ նվազել է 1.1%-ով։ Աճ է նկատվել Բելառուսում և Ղրղզստանում, նվազում՝ Ղազախստանում և Ռուսաստանում։ ԵԱՏՄ բոլոր կատեգորիաների տնտեսություններում 2023 թվականին, ըստ նախնական տվյալների, հացահատիկի համախառն բերքը (վերամշակումից հետո ստացվող քաշով) կազմել է 169.4 մլն տոննա (որը 11.1%-ով պակաս է նախորդ տարվա մակարդակից), կարտոֆիլը՝ 30 մլն տոննա ( 5.4%-ով ավելի), բանջարեղենը՝ 22.9 մլն տոննայով (0.4%-ով պակաս): 2023 թվականին ԵԱՏՄ-ում ավելացել է անասնաբուծության արտադրանքի հիմնական տեսակների արտադրությունը՝ սպանդային անասունների և թռչնի (կենդանի քաշով)՝ 2022 թվականի համեմատ 2.2%-ով, կաթի՝ 3%-ով, ձվի՝ 0.8%-ով: Սպանդային անասունների և թռչնի (կենդանի քաշով) և կաթի արտադրության ծավալների աճը նկատվել է ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետություններում, բացի Հայաստանից: Ձվի արտադրության աճ է նկատվել Ղրղզստանում և Ռուսաստանում, նվազում՝ Հայաստանում, Ղազախստանում և Բելառուսում։ Ավելի մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվությունը ներկայացված է ԵՏՀ վիճակագրության վարչության կայքէջի «Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրություն» բաժնում։
Ցուցադրել ավելին

կանոնակարգող փաստաթղթեր

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
Գլազև Սերգեյ Յուրևիչ
0/0