Նորություններ

09.09.2022

ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2022 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին կազմել է շուրջ 916 մլրդ դոլար

2022 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին Եվրասիական տնտեսական միության արդյունաբերական արտադրության ծավալը կազմել է 915,9 մլրդ ԱՄՆ դոլար և 0,9%-ով ավելացել է 2021 թվականի հունվար-հուլիս ամիսների համեմատ։
Արդյունաբերական արտադրանքի աճ է նկատվել Ղրղզստանում` 17,8%, Հայաստանում` 7%, Ղազախստանում` 2,7%, Ռուսաստանում` 1%, նվազում` Բելառուսում` 6,2%:

Լեռնարդյունահանող արդյունաբերությունում և հանքերի շահագործման ոլորտում արտադրության ծավալը ԵԱՏՄ-ում ավելացել է 2,4%-ով, մշակող արդյունաբերությունում՝ 0,1%-ով, էլեկտրամատակարարման, գազի մատակարարման, գոլորշու և օդի լավորակման ոլորտում՝ 0,1%-ով, նվազել՝ ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերի, թափոնների հավաքման ու բաշխման վերահսկողության ոլորտում՝ 4,4%-ով:

Ավելի մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվությունը ներկայացված է վիճակագրության վարչության կայքէջի «Արդյունաբերական արտադրություն» բաժնում։