​Макроэкономикалық саясатты үйлестіру және келісілген макроэкономикалық саясат туралы Келісім ережелерін жүзеге асыру мақсатында Еуразиялық экономикалық комиссия Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше мемлекеттердің экономикалық дамуын талдау және  мониторингін жүргізеді, оның қорытындылары бойынша құрамына экономикалық ахуал мен даму перспективаларының мониторингі, ұлттық экономикалардың тұрақтылығын бағалау, экономикалық саясат саласындағы, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың басқа салаларындағы жүзеге асырылған шараларды талдау нәтижелері кіретін экономикалық шолуларды дайындау жүзеге асырылады. Шолудың негізгі міндеті макроэкономикалық саясатты әзірлеу және жүзеге асыру , ал сондай-ақ мемлекеттердің экономикалық саясатын алқалы бағалау және ұсыныстарды жасап шығару мәселелері бойынша  ұлттық органдармен кеңестерді дайындау болып табылады.​​​​​