12 Apr 2024 Սպորտային սարքավորումները և գույքը ներառված են ԵԱՏՄ շրջանակներում կարգավորվող արտադրանքի միասնական ցանկում Ապրիլի 12-ի նիստում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը լրացրել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կարգավորվող արտադրանքի միասնական ցանկը սպորտային սարքավորումների և գույքի որոշակի տեսակներով։ Ցանկում, մասնավորապես, ներառվել են սպորտային և ֆիզկուլտուրային-առողջարարական սարքավորումներ և գույք՝ ֆուտբոլի, մինի ֆուտբոլի, հանդբոլի, հոկեյի դարպասներ, թիրախներ ստենդային հրաձգության և սպորտինգի համար, ինչպես նաև մարմնամարզական սարքավորումներ և գույք՝ համակցված ասիմետրիկ/զուգահեռ փոյտեր, զուգափայտեր, մարզաձողեր, մարմնամարզական սարքեր հենացատրեկի համար, գերաններ, բատուտներ, օղակներ, շվեդական պատեր, վանդակավոր աստիճաններ, մագլցելու համար նախատեսված կարկասային կառույցներ, ձիագերաններ, այծագերաններ, պարաններ, մարմնամարզական սեղաններ, նստարաններ և ներքնակներ, ակրոբատիկ արահետներ: «Ցավոք սրտի, վնասվածքները հազվադեպ չեն ֆիզիկական ակտիվ գործողությունների դեպքում, ներառյալ սպորտային մրցումները, — նշել է ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին: – Փորձը ցույց է տալիս, որ մարզական սարքավորումների անվտանգության ապահովման գործող, բայց ոչ պարտադիր մեխանիզմները, օրինակ՝ կամավոր հավաստագրումը, չեն վերացնում խնդիրը: Հանձնաժողովի խորհրդի ընդունած որոշումը, անշուշտ, կօգնի բարելավել իրավիճակը»։ Միասնական ցանկը սպորտային սարքավորումների և գույքի որոշակի տեսակներով լրացնելը իրավական հիմք է դրանց նկատմամբ պարտադիր պահանջներ սահմանելու համար: Այժմ նման պահանջներ կարող են սահմանվել կամ Միության տեխնիկական կանոնակարգերում, կամ համապատասխան ազգային իրավական ակտերում։
12 Apr 2024 Փոփոխվել են Դեղորայքային պատրաստուկների կենսահամարժեքության հետազոտությունների իրականացման կանոնները Ապրիլի 12-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղորայքային պատրաստուկների կենսահամարժեքության հետազոտությունների իրականացման կանոններում։ Փոփոխություններն առնչվում են երկու ընթացակարգին՝ դեղամիջոցների կենսահամարժեքության հետազոտություններ իրականացնելիս ռեֆերենտ պատրաստուկի ընտրությանը և մարդկանց վրա բիոհամարժեքության հետազոտությունները մոդելային լաբորատոր հետազոտություններով փոխարինելու ընթացակարգին (բիովերվեյի իրականացմանը): Ռեֆերենտ դեղորայքային պատրաստուկների ընտրության ընթացակարգում ավելացվում է լրացուցիչ այլընտրանքային տարբերակների ընտրության հնարավորությունը: Ինչպես ԵՏՀ խորհրդի անդամներին պարզաբանել է Վալենտին Տատարիցկին, «փոփոխությունը պայմանավորված է Միության մաքսային տարածք որպես ռեֆերենտ ընտրված բնօրինակ դեղամիջոցների մատակարարումների կապակցությամբ առաջացող դժվարություններով»: Այս տարբերակները թույլ են տալիս հեշտացնել երրորդ երկրներում դեղորայքային պատրաստուկը ձեռք բերելը, ինչպես նաև թույլ են տալիս ավելի լայն օգտագործել պատճենված դեղորայքային պատրաստուկները (ջեներիկները) որպես ռեֆերենտ դեղորայքային պատրաստուկներ: Բիովեյվերի ընթացակարգին ներկայացվող պահանջների փոփոխությունները ներառում են տվյալ ընթացակարգը նախադեղերի՝ ի սկզբանե ոչ ակտիվ մոլեկուլներ պարունակող պատրաստուկների համար օգտագործելու հնարավորություն, որոնց փոխակերպումը դեղերի տեղի է ունենում արդեն մարդու մարմնում: Կա ևս մեկ հնարավորություն՝ այս ընթացակարգի կիրառում III դասի դեղերի (վատ լուծվող, բայց լավ ներծծվող դեղերի) համար առանց Դեղամիջոցների փորձագիտական կոմիտեի համաձայնեցումը ստանալու: Փոփոխությունը համապատասխանում է Եվրոպական տարածաշրջանում, Ամերիկայի և Ասիայի երկրներում կիրառվող համանման կանոններին, ինչպես նաև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոտեցումներին, որոնք կիրառվում են ջեներիկների շրջանառությունը թույլատրելու համար:
12 Apr 2024 Փոփոխություններ են կատարվել գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական տրակտորների և դրանց կցորդների վերաբերյալ Միության տեխկանոնակարգում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորի և դրանց կկցորդների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգում: Փոփոխությունները թույլ կտան շարունակել 2-րդ էկոլոգիական դասի շարժիչների և շարժիչներով տրակտորների արտադրությունը և շուկայականումը՝ կախված շարժիչի հզորությունից. մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը՝ D և G հզորության միջակայքերով, մինչև 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ը – E1 և F հզորության միջակայքերով: Նման տեխնիկայի համապատասխանության հավաստագրերը կգործեն մինչև 2027 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ: Հետաձգվել է 3ա բնապահպանական դասի շարժիչների և շարժիչներով տրակտորների արտադրությանը և շուկայահանմանն անցնելու ամսաթիվը՝ 2025 թվականի հունվարի 1-ից՝ K, J հզորության միջակայքերով. 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ից՝ I, H հզորության միջակայքերով: Միևնույն ժամանակ, սահմանվել է 3ա բնապահպանական դասի շարժիչներով տրակտորների շուկայահանմանը վաղաժամ անցնելու հնարավորություն։ ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին նշել է. «Կատարված փոփոխությունները թույլ կտան ապահովել սահուն անցում 2-րդ բնապահպանական դասի տեխնիկայի արտադրությունից 3ա բնապահպանական դասի տեխնիկայի արտադրությանը։ Դրանք միտված են ապահովելու տրակտորների և դրանց շարժիչների կայուն արտադրությունը երրորդ երկրների կողմից մեր երկրների առանձին արտադրողների դեմ կիրառվող սահմանափակող միջոցների պայմաններում»։
12 Apr 2024 ԵԱՏՄ-ում ընդունվել են Դեղ արտադրողների դեղագործական հսկողության համակարգերի դեղագործական ստուգումների իրականացման միասնական կանոնները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը ապրիլի 12-ի նիստում լրացրել է ԵՏՀ խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 83 որոշումը Եվրասիական տնտեսական միության դեղագործական հսկողության պատշաճ պրակտիկայի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեղագործական ստուգումների իրականացման կանոններով։ ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին նշել է. «Փոփոխություններն ուղղված են Միության դեղագործական շուկայում «օգուտ — ռիսկ» հարաբերակցության ապացուցված դրական պրոֆիլ ունեցող դեղորայքային պատրաստուկների շրջանառության պահպանման և հանրային առողջությանն ու բնակչության բարեկեցության համար սպառնալիք ներկայացնող դեղերի շրջանառությունից և արտադրությունից բացառելուն»: Ներկայում Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների լիազոր մարմինները իրականացնում են դեղորայքային պատրաստուկների գրանցման վկայական ունեցողների դեղագործական հսկողության համակարգի ստուգում անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան։ Սա նախադրյալներ է ստեղծում դեղագործական հսկողության համակարգի դեղագործական ստուգումների իրականացման տարբեր մոտեցումների կիրառման և ԵԱՏՄ առանձին երկրներում նման ստուգումների արդյունքների հնարավոր չճանաչման համար։ ԵՏՀ խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթուղթը միատեսակ մոտեցումներ է սահմանում դեղագործական հսկողության համակարգերի ստուգումների իրականացման ընթացակարգերի և անդամ պետությունների լիազոր մարմինների փոխգործակցության նկատմամբ։ Բացառվում է անդամ պետությունների յուրաքանչյուր տեսչության կողմից դեղ արտադրողների կրկնակի (կրկնվող) ստուգումների իրականացումը, ինչը թույլ կտա օպտիմալացնել տեսչական ռեսուրսները: Դեղագործական հսկողությունների համակարգի դեղագործական ստուգումների իրականացման կանոնները ներդաշնակեցված են Եվրոպական կանոնների արդիական խմբագրությանը և հիմնված են Միության դեղագործական շուկայում շրջանառվող դեղամիջոցմերի անվտանգության և արդյունավետության իրական խնդիրների գնահատման փորձի ամփոփման և օգտագործման վրա:
10 Apr 2024 Վալենտին Տատարիցկի. «Կարևոր է խորացնել եվրասիական ինտեգրումը չափումների միասնության ապահովման ոլորտում» Ապրիլի 9-10-ը Մինսկում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին մասնակցել է «Չափագիտություն 2024» միջազգային գիտատեխնիկական խորհրդաժողովին, որը նվիրված է Բելառուսի չափերի և կշիռների պալատի կազմավորման 100-ամյակին։ Ինը երկրի, ներառյալ Եվրասիական տնտեսական միության երկրները, չափագիտական հանրության ավելի քան 200 ներկայացուցիչ քննարկել են չափագիտության զարգացման հեռանկարների որոշման, փոխգործակցության և համագործակցության ուղիների ընդլայնման, որակի բարձրացմանն աջակցության, տնտեսության իրական հատվածում չափագիտության ձեռքբերումների ներդրման և այլ հարցեր։ «Եվրասիական ինտեգրման հիմքը տեխնիկական կարգավորումն է, որտեղ չափումների միասնականության ապահովումը դրանց իրականացման ընթացքում կանխորոշում է այս կամ այն տեխնիկական միջոցների ձեռնարկման հիմնավորվածությունը»,- նշել է ԵՏՀ նախարարը։ Վալենտին Տատարիցկու խոսքով, այս պահի դրությամբ համաձայնեցված քաղաքականությունն իրականացվել է Հանձնաժողովի 11 ակտով։ Օրինակ, անցյալ տարվա դեկտեմբերից գործում է Միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումների իրականացման կազմակերպման կարգի նոր խմբագրությունը, որը հավասար պայմաններ է ստեղծում միջլաբորատոր համեմատություններ անցկացնելու համար և ապահովում է համապատասխանության գնահատման շրջանակներում արտադրանքի փորձարկման արդյունքների համադրելիությունը: 2023 թվականի հունիսին ընդունվեց միութենական իրավունքի հիմնարար ակտերի շարքն ավարտող փաստաթուղթը՝ Չափման միջոցների տրամաչափարկման կարգը։ Հանձնաժողովը սկսել է բերել փոխադարձ ճանաչման կանոնների լրամշակումը՝ այն չափման միջոցների տրամաչափարկման արդյունքների վրա տարածելու համար: Վալենտին Տատարիցկին ընդգծել է, որ չափագիտական կարգերի ընդունման պահից անցել է ավելի քան ութ տարի, ուստի հասունացել է դրանց ճշգրտման գործնական անհրաժեշտությունը։ Հանձնաժողովը ԵԱՏՄ պետությունների հետ համատեղ ապահովել է Միության մասին պայմանագրի մի շարք փոփոխությունների մշակումն ու համաձայնեցումը։ Մասնավորապես, մշակվել են «ազգային էտալոն» և «մեծության հենակետային արժեք» եզրույթների արդիական խմբագրությունները։ Դրանք ներառվել են Միության մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին «երրորդ Մեծ» արձանագրությունում, որն արդեն ստորագրված է և ԵԱՏՄ երկրների կողմից վավերացման փուլում է։ Չափագիտական բլոկի մի շարք եզրութաբանական ճշգրտումներ նախատեսված են Միության մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին «չորրորդ Մեծ» արձանագրությամբ («չափագիտական հետագծելիություն» և «ստանդարտ նմուշ»), որն անդամ պետություններում ներպետական համաձայնեցման փուլում է։ «Չորրորդ Մեծ» Արձանագրության նախագիծը ներառում է նաև փոփոխություններ, որոնք կարգավորում են չափագետների համար շատ կարևոր՝ իրապես հիմնավորված դեպքերում մեկ աղբյուրից գնումներ կատարելու հնարավորության հարցեր։ Խոսքը մեծությունների միավորների էտալոնների և էտալոնների կազմում ընդգրկված չափման միջոցների համեմատություններ, ստուգում, տրամաչափարկում կատարելու համար ապրանքներ գնելու, ինչպես նաև միութենական կանոնակարգերին համապատասխանության աշխատանքներ իրականացնող փորձարկման լաբորատորիաների կողմից ստանդարտ նմուշներ գնելու մասին է: Առավել պահանջված չափագիտական ընթացակարգի՝ տեսակի հաստատման օրինակով Չափագիտական աշխատանքների իրականացման միութենական կարգերի ցածր պահանջվածության պատճառը պարզելու համար Միության շրջանակներում իրականացվում է ԵԱՏՄ շրջանակներում ՉՄ (չափման միջոցների) կիրառման թույլատրման մեխանիզմի մշակման փորձնական նախագիծ։ Ծրագրի մասնակիցներն են Հայաստանը, Բելառուսը, Ղրղզստանը և Ռուսաստանը: «Պիլոտը» իրականացնելու համար ընտրվել են հիմնական և առավել պահանջված ՉՄ-ներ՝ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ, ոչ ավտոմատ կշեռքներ, ջերմաչափեր, ծախսաչափ չափիչներ, հոսանքի ուլտրաձայնային տրանսֆորմատորներ։ Ներկայումս Միության՝ փորձնական նախագծին մասնակցող երկրներում արդեն ավարտվել են ընտրված ՉՄ-ների տեսակի հաստատման և ստուգման նպատակով կատարվող փորձարկումները։ Նախագծի արդյունքները մինչ օրս քննարկվում են չափումների միասնականության ապահովման ոլորտի իրավունքի արդիականացման հարցերով աշխատանքային խմբի կողմից։ Այս տարվա փետրվարի 22-ին քննարկվել են Ռուսաստանում կատարված աշխատանքների արդյունքները, իսկ ապրիլի 18-ին նախատեսվում է քննարկել բելոռուսական արդյունքները։ Այնուհետև կորոշվեն հայկական և ղրղզական արդյունքների քննարկման ժամկետները։ ԵՏՀ նախարարը ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ Չափագիտական աշխատանքների իրականացման միութենական կարգերի ցածր պահանջվածության հիմնական խնդիրն այն է, որ առանց առնվազն մեկ անդամ պետությունում չափման միջոցների տեսակի հաստատումը ճանաչելու դիմողին տեսակի հաստատման հավաստագիր չի տրամադրվում: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է կարգավորել նման հավաստագրի տրամադրման հարցը, երբ բուն չափագիտական ընթացակարգի արդյունքները ճանաչվել են Միության ոչ բոլոր երկրների կողմից։ Այդ նպատակով փորձնական ծրագրի մասնակիցները համապատասխան լուծումներ են մշակել: Չնայած ԵԱՏՄ-ում տեխնիկական կարգավորման միասնական համակարգի ստեղծմանը, Հանձնաժողովը միության երկրների հետ միասին դեռ շատ անելիքներ ունի չափումների միասնականության ապահովման ուղղությամբ։ ԵՏՀ նախարարը համոզված է. «Չափումների միասնականության ապահովման գործում ինտեգրման զարգացման ժամանակակից փուլը օբյեկտիվորեն պահանջում է այն ոլորտների ընդլայնում, որոնց ուղղությամբ անհրաժեշտ է զարգացնել այդ գիծը։ Այսօր շատերն են հասկանում այնպիսի ոլորտներում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտությունը, ինչպիսիք են Միության ընդհանուր էներգետիկական շուկան, Միության բժշկական արտադրատեսակների և դեղերի ընդհանուր շուկան, անասնաբուժական և բուսասանիտարական միջոցների կիրառումը, առևտուրը և սոցիալական ոլորտը»: Վալենտին Տատարիցկու խոսքով, այս ոլորտներում չափումների միասնականության փաստացի զարգացումն արդեն իսկ ընթանում է։ Միևնույն ժամանակ Միության մասին պայմանագրի համապատասխան փոփոխությունների նախապատրաստումն այսօր քննարկվում է Հանձնաժողովի հարթակում։ Օրինակ, արդեն այսօր ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների չափագետների և էներգետիկների հետ փոխգործակցությամբ մշակվում է հանձնարարականների երեք նախագիծ: Սրանք Միության ընդհանուր շուկաներում էլեկտրաէներգիայի, նավթի և գազի քանակության և որակի պարամետրերի չափման ընդհանուր մոտեցումներ են։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ակտիվ դիրք է գրավում ինտեգրացիոն գործընթացների խորացմանն ուղղված տարբեր նախաձեռնությունների և սցենարների քննարկման և մշակման հարցում, այդ թվում՝ չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում։ «Հանձնաժողովի հարթակում Միության երկրների լիազոր մարմինների հետ ակտիվ երկխոսություն է վարվում մինչև 2030 թվականը և մինչև 2045 թվականն ընկած ժամանակահատվածում ԵԱՏՄ-ի հետագա զարգացման մասին հռչակագրի միջոցառումների պլանի ձևավորման շուրջ: «Միության պետությունների չափագիտական համայնքին կոչ ենք անում ավելի ակտիվ ներգրավվել այս քննարկմանը,- առաջարկել է ԵՏՀ նախարարը։ - Հարցը շատ կարևոր է, և այն լուծելիս մենք պետք է հենվենք մի շարք ներքին և արտաքին գործոնների վրա, ելնենք համալիր խնդիրներից, այդ թվում՝ որոնք ուղղված են շուկան վտանգավոր արտադրանքից պաշտպանելուն և միութենական բիզնեսի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն»: Ապրիլի 9-ին տեղի է ունեցել Վալենտին Տատարիցկու և Բելառուսի Հանրապետության արդյունաբերության նախարար Ալեքսանդր Ռոգոժնիկի աշխատանքային հանդիպումը։ Քննարկվել են փոխադրամիջոցների (փոխադրամիջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և այլ տեսակի տեխնիկայի էլեկտրոնային անձնագրային համակարգերի գործունեության արդիական հարցեր։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այս ոլորտում տեղեկատվական փոխգործակցության հետագա կատարելագործման վերաբերյալ: Թեման նախատեսվում է քննարկել ապրիլի 12-ին՝ Հանձնաժողովի խորհրդի առաջիկա նիստում։ Բելառուսի չափերի և կշիռների պալատի կազմավորման 100-ամյակին նվիրված «Չափագիտություն 2024» միջազգային գիտատեխնիկական խորհրդաժողովին մասնակցել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Չինաստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի չափագիտական համայնքի ներկայացուցիչներ:
04 Apr 2024 Ապրիլի 7-ից ուժի մեջ են մտնում մսի և մսամթերքի տեխկանոնակարգի փոփոխությունները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 98 որոշմամբ ընդունված փոփոխությունները ճշգրտում են «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 034/2013) պահանջները սպանդային մթերքի և մսամթերքի սննդային արժեքի մասին մակնշման մեջ նշվող տեղեկատվության առնչությամբ:  Փոփոխությունների արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ սպանդի ենթակա կենդանիների միսը և սպանդային մթերքը, այդ թվում՝ որոնք օգտագործվում են հումքի տեսքով, բնութագրվում են սպիտակուցի և ճարպի բնական տարասեռությամբ: Փոփոխությունները նախատեսում են սննդանյութերի պարունակության փաստացի արժեքների (սննդային արժեքի ցուցանիշների) շեղման թույլատրելի սահմաններ մակնշման մեջ նշվածներից՝ սպիտակուցը արտադրանքում պետք է լինի ոչ պակաս, քան մակնշման մեջ նշված արժեքի 80%-ը. ճարպը, ածխաջրերը, էներգետիկ արժեքը (կալորիականությունը)՝ ոչ ավելի, քան մակնշման մեջ նշված արժեքների 120%-ը: Օրինակ, երբ մսամթերքի մակնշման մեջ 100 գ մթերքի համար սպիտակուցի միջին արժեքը նշվում է 17 գ (100%), սպիտակուցի միջին արժեքը, հաշվի առնելով նոր պահանջները, չի կարող լինել 13,6 գ-ից պակաս (80%) 100 գ արտադրանքի համար: 100 գ արտադրանքի համար 18 գ (100%) ճարպի միջին արժեքի դեպքում ճարպի փաստացի արժեքը չպետք է լինի ավելի քան 21,6 գ (120%) 100 գ արտադրանքի համար: Նույնանման մոտեցում է նախատեսված «Թռչնի մսի և դրա վերամշակված արտադրանքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 051/2021) պահանջներով, որոնք գործում են 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին նշում է, որ փոփոխություններն ուղղված են սննդանյութերի պարունակության վերահսկողության հետ կապված խնդիրների լուծմանը՝ հաշվի առնելով հումքի առանձնահատկությունները և մսի վերամշակման արդյունաբերության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մակնշման մեջ նշված արժեքներին սպիտակուցի, ճարպի, ածխաջրերի պարունակության և կալորիականության փաստացի արժեքների անհամապատասխանությամբ սպառողներին մոլորեցնող գործողությունների կանխարգելմանը: Վալենտին Տատարիցկու կարծիքով՝ նոր պահանջների գործողության մեջ դնելը դրականորեն կանդրադառնա Միության երկրներում ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու պայմանների վրա։ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2024 թվականի մարտի 5-ի N 15 որոշմամբ սահմանվել է անցումային շրջան։ Նախատեսվում է, որ սպանդային մթերքի և մսամթերքի համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերը, որոնց առնչությամբ փոփոխություններ են կատարվել և որոնք տրվել կամ ընդունվել մինչև 2024 թվականի ապրիլի 7-ը, վավերական են մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը։ Այդ արտադրանքի արտադրությունը և շրջանառության մեջ դնելը թույլատրվում է մինչև նման փաստաթղթերի գործողության ժամկետի ավարտը, արտադրանքի շրջանառությունը թույլատրվում է արտադրողի կողմից սահմանված պիտանիության ժամկետի ընթացքում:
01 Apr 2024 ԵՏՀ-ն զարգացնում է համագործակցությունը ԵԱՏՄ սպառողների տարածաշրջանային միավորման հետ Համագործակցության հեռանկարային ոլորտները, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման արդիական հարցեր քննարկվել են ԵՏՀ սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժական միջոցների վարչության տնօրեն Նատալյա Ժուկովայի և Եվրասիայի սպառողների միության հիմնադիրների հանդիպմանը։ «Աշխարհի խոշորագույն տարածաշրջանում սպառողների հասարակական միավորումների գործունեության համար պայմանների ստեղծումը սպառողների իրավունքների պաշտպանության համաձայնեցված քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկն է, որն ամրագրվել է ԵԱՏՄ մասին պայմանագրով,- նշել է Նատալյա Ժուկովան։ - Հասարակական կազմակերպությունները զգալի աջակցություն են ցուցաբերում պետական մարմիններին քաղաքացիների իրավական պաշտպանության հարցում, օգնում են լուծել սպառողների բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, ինչը հատկապես կարևոր է տնտեսական վերափոխումների շրջանում»։ Եվրասիայի սպառողների միության ղեկավար Սվետլանա Ռոմանովսկայան հայտնել է, որ այս կազմակերպությունը ստեղծվել է Ղազախստանում քաղաքացիների շահերի պաշտպանության և Միության միասնական շուկայում անդրսահմանային սպառողական վեճերի լուծմանը աջակցելու նպատակով։ Այն միավորել է ԵԱՏՄ և ԱՊՀ երկրների ավելի քան 200 հասարակական սպառողական կազմակերպություն։ Եվրասիայի սպառողների միության հիմնադիրներն են Բելառուսի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ընկերությունը, Ղազախստանի սպառողների ազգային լիգան, Ռուսաստանի Դաշնության սպառողների միությունը և Սպառողների ընկերությունների միջազգային համադաշնությունը: Ինչպես հայտնել է Նատալյա Ժուկովան, կատարված հետազոտությունները թույլ են տվել գնահատել հանրային սպառողական միավորումների զարգացման վիճակը և բացահայտել խնդիրներ, որոնց լուծմանն ուղղված են Միության երկրների համար Հանձնաժողովի հանձնարարականները: Եվրասիայի սպառողների միավորման ստեղծումը Հանձնաժողովի հանձնարարականների գործնական կիրառման լավագույն օրինակն է, որը թույլ կտա միասնական դրոշի ներքո համախմբել հասարակության ջանքերը և քաղաքացիներին կտա Միության շուկայում իրենց իրավունքները պաշտպանելու նոր հնարավորություններ։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների ծրագրի շրջանակներում փոխգործակցության հեռանկարների շուրջ: Հանդիպման ընթացքում կարևորվել է Միության իրավունքում սպառողների շահերը հաշվի առնելու մեխանիզմների ձևավորման վերաբերյալ հետազոտությունների անցկացման առումով փոխգործակցության ամրապնդումը։ Միջոցառումների արդյունքներով մասնակիցները պայմանավորվել են ակտիվացնել աշխատանքը ԵԱՏՄ-ում սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտին առնչվող բոլոր ուղղություններով համագործակցության խորացման ուղղությամբ, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ-ում մինչև 2030 թվականը և մինչև 2045 թվականն ընկած ժամանակահատվածում տնտեսական գործընթացների հետագա զարգացման խնդիրների համատեքստում, որոնք նախատեսված են «Եվրասիական տնտեսական ուղի» հռչակագրով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Եվրասիայի սպառողների միության ներկայացուցիչներ՝ Բելառուսի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ընկերության նախագահ Աննա Սուշան, Ղազախստանի սպառողների ազգային լիգայի նախագահ Սվետլանա Ռոմանովսկայան, Ռուսաստանի Դաշնության սպառողների միության նախագահ Պյոտր Շելիշչը, Սպառողների ընկերությունների միջազգային համադաշնության վարչության նախագահ Դմիտրի Յանինը: ԵԱՏՄ-ում գրանցված է և գործում է շուրջ 1.3 հազար սպառողների հասարակական միավորում, որոնց 95%-ը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ընդ որում, հաշվի առնելով Միության երկրների ընդհանուր բնակչության թվաքանակը՝ 1 հասարակական սպառողական կազմակերպությանը բաժին է ընկնում մոտ 140 հազար սպառող։
Ցուցադրել ավելին