Бетте Еуразиялық экономикалық комиссияның Кәсіпкерлік қызметті дамыту департаментімен бизнес-қоғамдастық өкілдерінің Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістік аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы ақпарат орналастырылған.

   Лизингтік Одақтың өтініші және Комиссияның өтінішке жауабы 

   Еркіндік кепілдіктері және бірыңғай лизинг нарығы – табысты даму кепілі

   Ресей Федерациясының бұқаралық ақпарат құралдарында Ресей Федерациясында өндірілген шарап пен шымырлайтын шараптың (шампанның) және Ресей Федерациясының аумағында өсірілген жүзім жарнамасын орналастырудың теңсіздік шарттарын жою 

   Мүлікті бағалау комиссиясына түсіндіру

   Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, Ресей Федерациясының азаматтарына тең құқық пен кепілдіктерді қамтамасыз ету 

   Ет өнімінің импортын жүзеге асыруға байланысты мәселелер туралы сұрақ бойынша Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерінің өтінішін қарау қорытындылары туралы

   Тауарларды Беларусь Республикасына импорттау кезінде сыртқы сауда операциясының аяқталу мерзімін шектеу туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы

   Иелері 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін бос қойма иелерінің тізіліміне енгізілген, Қазақстан Республикасының бос қоймаларында өндірілген, тауарларға қатысты жеңілдіктерді сақтау туралы мәселе бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы

   Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасының автотасымалдаушыларымен салыстырғанда Ресейдің автомобиль тасымалдаушылары орналасқан теңсіздік шарттары туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы

   Кеден органдарына КО ТР талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы

   Кеден одағының Кеден кодексі күшіне енгенге дейін әкелінген тауарларға қатысты кеден баждарын төлеу бойынша міндеттерді тоқтату мақсатында мерзімдерді есептеу тәртібі туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы

   Қолдану нәтижесінде ерікті түрде «Сүт және сүт өнімінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР-нің қадағалануы қамтамасыз етілетін стандарттар тізбесін ұлттық стандарттармен толықтыру қажеттігі туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы"

   Қолдану нәтижесінде ерікті түрде «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР-нің қадағалануы қамтамасыз етілетін стандарттар тізбесін ұлттық стандарттармен толықтыру қажеттігі туралы мәселе бойынша өтінішті қарау қорытындылары туралы"  

   КО мен БЭК-ке мүше мемлекеттердің шеңберінде электрлі емес бастамалау жүйелеріне қойылатын міндетті талаптардың айырмашылықтары туралы мәселе бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы

   КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімдігі" талаптарына өлшеу құралдарының сәйкестігін бағалау (растау) рәсімдерін жүргізу қажеттігі туралы мәселе бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы"

   КО ТР 007/2011 " Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы " ережелері іс-қимылының дайындаушымен балаларға және жасөспірімдерге арналға деп мәлімделмеген, тері-галантерея бұйымдарына және кеңсе тауарларына қолданылмайтыны туралы мәселе бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы

   Балалар мен жасөспірімдерге арналған аяқ киімнің жоғарғы және (немесе төменгі) бөліктерінде жасанды және (немесе) синтетикалық материалдарды қолдану мүмкіндігі туралы мәселе бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы

   Порт қызметтерін көрсету кезінде ұлттық режимді қамтамасыз ету мәселесі бойынша өтініштерді қарау қорытындылары туралы