Бет мазмұны
Қаржы департаменті – негізгі мақсаты Комиссия бюджетін қалыптастыру және орындау жөніндегі қызмет болып табылатын, Еуразиялық экономикалық комиссияның құрылымдық бөлімшесі.

Қаржы департаменті туралы ереже Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы Төрағасының 2012 жылғы 26 сәуірдегі №122 бұйрығымен бекітілді.
 
Департаменттің негізгі міндеттері:                                                                                                                                                                  

•        Комиссияның бюджетін қалыптастыру;
•        Комиссияның бюджетін 
атқару;                                                                 
•        
қаржылық, бухгалтерлік және салықтық есепті жүзеге асыру;
•        
қаржылық, бухгалтерлік және салықтық есептілікті жасау.​

 
Міндеттерді орындау шеңберінде Департамент мынадай функцияларды жүзеге асырады:
•        
Комиссияның басқа құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Комиссия бюджетінің жобасын, Комиссия бюджетіне енгізілетін өзгерістердің жобасын дайындайды;                                                                                                             

•       Комиссия бюджеті жобасының шығыс баптары бойынша құжаттамаларды және есеп айырысуларды негіздейтін түсіндірме жазба дайындауды жүзеге асырады;                                                                                                                                  
•        
Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Тараптардың уәкілетті мемлекеттік билік органдарымен және Тараптардың мемлекеттік бюджеттік (бюджеттен тыс) қорларымен өзара іс-қимыл жасайды;                                                                                                 
•        
Комиссияның құрылымдық бөлімшелерінің Комиссия бюджетін атқару бойынша қызметтерін үйлестіріп отырады;                                                                                                                             
•        
 Комиссия бюджеті шығыстарының бюджеттік жазба тізімдемесін жасауды және жүргізуді жүзеге асырады;                                                                                                            
•        
Комиссия бюджеті шығыстарының бюджеттік жазба тізімдемесіне сәйкес Комиссия бюджеті қаражатының жұмсалуын қамтамасыз етеді;                                                                           
•        
Комиссия бюджетінің атқарылуына мониторингті жүзеге асырады;                                                                                              
•        
қаржы есебінің жүргізілуін және қаржылық есептіліктің жасалуын жүзеге асырады;                                                                                       
•        
Комиссия бюджетінің атқарылуы туралы тоқсандық және жылдық есептердің жасалуын жүзеге асырады;         ​                                                                                                   
•        
бухгалтерлік есептің жүргізілуін және бухгалтерлік есептіліктің жасалуын жүзеге асырады;
•        
Тараптардың заңнамасына сәйкес салық есебін жүргізуді және салықтық есептіліктің жасалуын әрі ұсынылуын жүзеге асырады;                                         
•        
 Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша  халықаралық шарттардың, Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес пен Комиссия шешімдерінің жобаларын дайындауға қатысады;                                                                                                                                                    
•        
Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Комиссия Кеңесінің мүшелері мен Комиссия Алқасының мүшелері үшін талдамалық және анықтамалық материалдар дайындайды;                                                                                                                                                       

•       Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бөлігінде Комиссияның қаржылық-шаруашылық шарттарының жобаларына қаржылық сараптаманы жүзеге асырады;                                                                                                                                                   

•        мемлекеттік бюджеттерді қалыптастыру және атқару функциялары жүктелген Тараптардың уәкілетті органдары қаржылық бақылауды жүзеге асыруы кезінде Комиссиядағы құрылымдық бөлімшелердің қызметтерін үйлестіруді жүзеге асырады;                                                                                                                                            
•        
бюджеттік процесті ұйымдастыру және басқару тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми-зерттеу,  ғылыми-практикалық және өзге де жұмыстар жүргізуді ұйымдастырады;

•        өз құзыреті шеңберінде өзге де функцияларды жүзеге асырады.​

 
Департаментте бес бөлім құрылған:

•        қаржылық сараптама және шарттық жұмыс бөлімі;
•        бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру бөлімі;
•        бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі.
•        бюджеттің атқарылуын мониторингілеу бөлімі​;
•        еңбекке ақы төлеу және персоналмен жұмыс істеу бөлімі;


 

 ​

​​