Тарифтер жана соода боюнча 1994-жылдагы  Башкы келишимдин VII беренесин колдонуу боюнча Келишим (Келишимдин тексти англис тилинде)
                                                                                                                                                                              
  Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишим (2012-жылдын 23-апрелиндеги Протоколдун редакциясында)                                              

   Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протокол (2012-жылдын 23-апрели)

   Жогорку Евразия экономикалык кеьешинин 2014-жылдын 10-октябрындагы  №86 "Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын бажы наркын аныктоо жөнүндө 2008-жылдын 25-январындагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протоколдун күчүнө киргендиги тууралуу" чечими      

   ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 20-декабрындагы №283 "Алынып келинүүчү товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу жөнүндө"  (ыкма 1) чечими

  ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 20-декабрындагы №283 "Окшош товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча (ыкма 2)  жана бирдей товарлар менен  бүтүмдөрдүн наркы боюнча (ыкма 3) товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу жөнүндө"   чечими  
 
   ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 13-ноябрындагы №214 "Товарлардын бажы наркын аныктоодо кемитүү ыкмасын (ыкма 4) колдонуу жөнүндө" чечими  

  ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 12-декабрындагы №273 "Товарлардын бажы наркын аныктоодо кошуу ыкмасын (ыкма 5) колдонуу жөнүндө" чечими  

   ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылдын 26-мартындагы №53 "Алынып келинүүчү товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын  колдонуу  (ыкма 1)  Эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 20-июнундагы №1 Көрсөтмөсүнүн аракетин токтотуу жөнүндө "   чечими
     
   ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылдын 2-декабрындагы №279 " Алынып келинүүчү  товарлар менен бүтүмдөрдүн наркы боюнча  товарлардын бажы наркын аныктоо ыкмасын колдонуу эрежелерине  (1-ыкма) өзгөртүүлөрдү иргизүү жөнүндө" чечими

   ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылдын 15-июлундагы № 112 "Ортомчуларга (брокерлерге) сый акы кошуп берүү  жана алынып келинүүчү товарларга иш жүзүндө төлөнүүчү же төлөнүүгө тийиш болгон баага кошуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" чечими
     
   ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылдын 15-июлундагы № 113 "Товарлардын бажы наркын  аныктоо ыкмасын колдонууда бухгалтердик эсепке алуунун жалпы кабыл алынган принциптерине ылайык келген документтерди пайдалануу тууралуу жобо жөнүндө" чечими

   Бажы бирлигине жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин бажы наркы маселелери боюнча сунуштары