Кыргыз Республикасынын Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы бирлигине кошулушу боюнча иш жүргүзүлүп жатат.​

 
Кыргыз Республикасынын Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы бирлигине кошулушу боюнча иш жүргүзүлүп жатат.
 
Кыргыз Республикасынын Беларусь Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы бирлигине кошулушу боюнча иш жүргүзүлүп жатат.​