Евразия экономикалык комиссиясынын Статистика департаменти (мындан ары тиешелүү түрдө– Департамент, Комиссия) Комиссиянын статистика чөйрөсүндө ишмердүүлүгүн камсыз кылган Комиссия түзүмдүк бөлүгү болуп саналат.
 
Департаменттин иштеринин багыттарын аныктаган негизги ченемдик документтер: ​
Департаменттин негизги милдеттери:
  1. Комиссияны зарыл статистикалык маалымат жана маалыматтык-аналитикалык материалдар менен камсыздоо;
  2. статистика чөйрөсүндө эл аралык деңгээлге жооп берген бирдиктүү стандарттарды, жиктегичтерди жана методологияларды иштеп чыгууну уюштуруу, ошондой эле ББ жана БЭМдин мүчө-мамлекеттеринин аларды жайылтуу боюнча ыйгарымдуу органдары менен иштешүү;
  3. Комиссия тарабынан бекитилген статистикалык көрсөткүчтөрдүн тизмесине ылайык,  статистикалык көрсөткүчтөрдүн дайын базаларын түзүү жана жүргүзүү
  4. өзүнүн компетенциясынын алкагында экономикалык, социалдык, демографиялык, экологиялык жана башка чөйрөлөрдөгү статистикалык маалыматтарды жалпылоо жана жайылтуу.
Департамент статистикалык маалыматтарды Комиссиянын Коллегиясы жыл сайын бекиткен Статистикалык иштердин программасына ылайык жайылтат. Комиссия статистика жаатында чечимдерди кабыл алуусу үчүн сунуштарды иштеп чыгуусу боюнча ББ жана БЭМ мүчө мамлекеттеринин ыйгарымдуу органдары менен консультацияларды өткөрүү үчүн жана көрсөтүлгөн жаатта Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чечимдеринин долбоорлору боюнча макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн Комиссиянын Коллегиясынын 2012-жылдын 16-августундагы №129 чечими менен Комиссиянын Коллегиясына караштуу Статистика боюнча консультативдик кеңеш түзүлгөн.  ​
 
Департаментте төрт бөлүм түзүлгөн:
  • экономикалык статистика жана бириктирүү иштери бөлүмү;
  • тышкы жана өз ара соода статистикасынын бөлүмү;
  • каржы статистикасы бөлүмү;
  • тармактык социалдык-демографиялык статистика бөлүмү.
Бөлүмдөр статистиканын тийиштүү тармактары боюнча Департаменттин милдеттеринин аткарылышын камсыздашат. Экономикалык статистика жана бириктирилген иштер боюнча бөлүм Департамент боюнча бириктирилген иштердин аткарылышын камсыздайт. ​
 

​​​