Статистика департаментинин директорунун кабылдамасы
Телефон: (495) 669-24-00 кош. 4683 (Стрелец Елизавета Алексеевна)
Экономикалык статистика жана бириктирүү иштери бөлүмү
Телефон: (495) 669-24-84 (Панова Лариса Васильевна, бөлүм башчысы)
Тышкы жана өз ара соода статистикасынын бөлүмү
Телефон: (495) 669-24-83 (Москаленко Владислав Николаевич, бөлүм башчысы)
Каржы статистикасы бөлүмү
Телефон: (495) 669-24-85 (Султанова Зульфия Медетовна, бөлүм башчысы)
Тармактык социалдык-демографиялык статистика бөлүмү
Телефон: (495) 669-24-00 кош. 4635 (Быкова Нина Владимировна, бөлүм башчысы)​