ББ жана БЭМ мүчө мамлекеттеринин статистика чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдары Беларусь Республикасы:


Казакстан Республикасы:


Россия Федерациясы:


Статистика менен алектенген эл аралык уюмдар