Техникалык жөнгө салуу, дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташуу​Техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү эл аралык ишмердүүлүк багыттары


Комиссииянын КМШ менен техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча иштешүүсү(http://www.easc.org.by/) ​Комиссиянын техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча​ эл аралык уюмдар менен иштешиши

Соодадагы техникалык кедергилер маселелери боюнча ДСУ менен иштешүү​

2015-жылга пландалган иш-чаралар 
17-18-июнь, 2015-жыл – ДСУнун Соодадагы техникалык кедергилер боюнча комитетинин (Committee on Technical Barriers to Trade G/TBT/M/63)​​ отуруму
4-5-ноябрь, 2015-жыл – ДСУнун Соодадагы техникалык кедергилер боюнча комитетинин (Committee on Technical Barriers to Trade G/TBT/M/63)​​ отуруму​
  
 
Комиссия менен Бириккен Улуттардын Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (http://www.fao.org/home/ru/) азык өндүрүмүнүн коопсуздугу чөйрөсүндөгү техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча иштешүүсү  реализации Евразия экономикалык комиссиясы менен Бириккен Улуттардын Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун ортосунда өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумдуналкагында ишке ашырылууда
 

Евразия экономикалык комиссиясынын  

техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча үчүнчү өлкөлөр жана башка интеграциялык бирикмелер менен иштешүүсү​

 

Евразия экономикалык комиссиясы менен Украинанын Министрлер Кабинетинин ортосунда техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча кызматташуу тууралуу меморандум
 

 
Техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөг​ү эл аралык жана европалык тажрыйба

​​

 Эл аралык жана чөлкөмдүк уюмдар​

Эл аралык жана чөлкөмдүк
 уюмдар​​​

Стандартизация чөйрөсүндөгү
 эл аралык жана чөлкөмдүк 
уюмдар​​
Ченемдердин бирдиктүүлүгүнкамсыз
 кылуу чөйрөсүндөгү эл аралык
 жана чөлкөмдүк уюмдар​​​
WTO - World Trade
Organization - Дүйнөлүк соода уюму (ДСУ)

(http://www.wto.org)​

ISO - International Organization for Standardization - Стандартизация
 боюнча эл аралык уюм (ИСО)​
(http://www.iso.org)

OIML – InternationalOrganization
of Legal Metrology - Мыйзам чыгаруу метрологиясы боюнча эл
аралык уюм

(http://www.oiml.org)

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation - Лабораторияларды аккредитациялоо жаатында кызматташуу боюнча эл аралык уюм (ILAC)

(http://www.ilac.org)​​IEC/CEI – International
Electrotechnical Commission - Эл аралык электр
техникасы комиссиясы (МЭК)
(http://www.iec.ch)

BIPM-Le bureau International
des Poids et Mesures - Эл аралык ченемдер жана тараза бюросу

(http://www.bipm.fr)

APEC - Asia Pacific Economic Cooperation - Азия-Тынч океан экономикалык кызматташуусу (АТЭК) 

(http://www.apec.org/)


Европа стандартизация боюнча комитети
(http://www.cenorm.be
/cenorm/index.htm)

WELMEC - European Cooperation
 in Legal Metrology –
Мыйзам чыгаруу метрологиясы
 боюнча Европа кызматташтыгы 

(http://www.welmec.org)

CENELEC – European Committee for
 Electrotechnical Standardization -
Электр техникасы жана электроника
жаатында стандартташтыруу
боюнча Европа комитети (CENELEC)
 
(http://www.cenelec.org/
Cenelec/Homepage.htm)​
EUROMET- European
Collaboration on Measurement Standards - Эталондор боюнча
Европа кызматташуусу
(EUROMET)

(http://www.euromet.org)

ETSI - European Telecommunications
 Standards Institute - Телекоммуникациялар стандарттары боюнча Европа институту (ETSI)

(http://www.etsi.org)

APLMF - Asia-Pacific Legal
Metrology Forum - Мыйзам
чыгаруу метрологиясы боюнча
 Азия-Тынч океан форуму
(APLMF)

(http://www.aplmf.org/index.shtml)

ITU - International Telecommunication Union - Эл аралык Телекоммуникациялар бирлиги (ITU)(http://www.itu.int/home/index.html)

Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн мамлекеттик метрология мекемелери уюму КООМЕТ (http://www.coomet.org)

IFAN - International Federation of Standards Users - Эл аралык стандарт колдонуучулар федерациясы (IFAN)(http://www.ifan-online.org)

COPANT - Pan American Standards Commission - Пан америкалык Стандарттар боюнча комиссия (COPANT)(http://www.copant.org)

PASC - Pacific Area Standards Congress - Тынч Океан аймагынын стандартизация конгресси (PASC)(http://www.pascnet.org)