Ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетчелердин протоколдору

 
  ЕЭК Коллегиясынын алдындагы Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитетине караштуу Тышкы соода жаатындагы ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетченин жана Өз ара соода жүргүзүү жана инвестициялык ишмердик жаатында ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетченин биринчи биргелешкен отуруму  

  ЕЭК Коллегиясынын алдындагы Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитетине караштуу Өз ара соода жүргүзүү жана инвестициялык ишмердик жаатындагы ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетченин экинчи отуруму  

  ЕЭК Коллегиясынын алдындагы Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитетине караштуу Өз ара соода жүргүзүү жана инвестициялык ишмердик жаатындагы ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетченин үчүнчү отуруму  

  ЕЭК Коллегиясынын алдындагы Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитетине караштуу Тышкы соода жүргүзүү жаатындагы ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетченин экинчи отуруму