Интеллектуалдык менчик объектилерине артыкчылык укуктун бүтүшү принцибин андан ары колдонууга карата сунуштарды иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу


Интеллектуалдык менчиктин объектилерине болгон өзгөчө укуктун бүтүү принцибин андан ары колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2012-жылдын 23-июнундагы № 171 чечимименен түзүлгөн.

Жумушчу топтун азыркы курамы Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2014-жылдын 18-сентябрындагы № 108 чечими менен бекитилген (Евразия Экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2017-жылдын29-августундагы № 108 Тескемесинин редакциясында).

Жумушчу топтун төрагасы – Коллегиянын Экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (Министр) Тимур Мекешевич Жаксылыков.