Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (жууп алууга) жана терроризмди каржылоого каршы туруу