Ташып кирүүгө бажы алымдарын эсептөө жана бөлүштүрүү