Транспорт жана инфраструктура департаменти Евразиялык экономикалык комиссиянын түзүмдүк бөлүгү болуп саналат жана ал Евразиялык экономикалык биримдиктин транспорт, инфраструктура жана табигый монополиялар чөйрөсүндө Комиссиянын ишин камсыздайт.  

Өз ишинде Департамент 2014-жылдын 29-майындагы Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимди, Биримдиктин укугун түзгөн башка эл аралык келишимдерди, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин, Комиссиянын Кеңешинин жана Комиссиянын Коллегиясынын  чечимдерин жана буйруктарын, ошондой эле Департамент жөнүндө жобону жетекчиликке алат.

Департамент өзүнүн ишин өз алдынча жана Комиссиянын башка түзүмдүк бөлүктөрү менен өз ара байланышта, ошондой эле Комиссия тарабынан түзүлгөн консультативдик органдар жана жумушчу топтор, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө мамлекеттеринин башка органдары же уюмдары, эл аралык уюмдар, мүчө мамлекеттердин юридикалык жана жеке жактары менен биргеликте өзүнүн компетенциясынын чегинде иш алып барат.​