Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитет

Бажы биримдигинин жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин мүчө мамлекеттеринин өкүлдөрү менен консультацияларды өткөрүү жана Коллегия үчүн транспорт жана инфраструктура маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитет түзүлгөн.

 Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин жобосу

Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин ишинин регламенти

 Өзгөртүүлөрү менен Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин

        курамы (ЕЭК Коллегиясынын 22.12.2015-ж. № 156 тескемеси)

 Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин кичи комитеттеринин ку​​

1-отурумдун протоколу (Москва ш., 5-сентябрь 2012-ж.)

2-отурумдун протоколу (Москва ш., 18-декабрь 2012-ж.)

3-отурумдун протоколу (Москва ш., 15-февраль 2013-ж.)

4-отурумдун протоколу (Москва ш., 18-ноябрь 2013-ж.)

5-отурумдун протоколу (Алматы ш., 29-сентябрь 2014-ж.)

6-отурумдун протоколу (Москва ш., 10-июнь 2015-ж.)

7-отурумдун протоколу (Москва ш., 26-ноябрь 2015-ж.)

Кезексиз отурумдун протоколу (Москва ш., 9-март 2016-ж.)

8-отурумдун протоколу (Бишкек ш., 31-март 2016-ж.)

9-отурумдун протоколу (Москва ш., 30-июнь 2016-ж.)

10-отурумдун протоколу (Москва ш., 2-декабрь 2016-ж.)

11-отурумдун протоколу (Москва ш., 28-сентябрь 2017-ж.)

12-отурумдун протоколу (Москва ш., 30-ноябрь 2017-ж.)

13-отурумдун протоколу (Москва ш., 5-апрель 2018-ж.)​

    
 ​Табигый монополиялар боюнча консультативдик комитет

Мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү менен консультацияларды өткөрүү жана мүчө мамлекеттердин табигый монополиялар субъектилеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун бирдиктүү принциптерин жана жалпы эрежелерин түзүү жана аныктоо үчүн, анын ичинде табигый монополиялар жаатында саясат жүргүзүүдө бирдиктүү ык-амалдарды аныктоо үчүн Табигый монополиялар боюнча консультативдик комитет түзүлгөн. 

Консультативдик комитет жөнүндө жобо

Консультативдик комитеттин курамы

1-отурумдун протоколу (Москва ш., 16-ноябрь 2012-ж.)

2-отурумдун протоколу (Москва ш., 25-июнь 2013-ж.)

3-отурумдун протоколу (Москва ш., 28-август 2013-ж.)

4-отурумдун протоколу (Москва ш., 15-ноябрь 2013-ж.)

5-отурумдун протоколу (Москва ш., 26-февраль 2014-ж.)

6-отурумдун протоколу (Алматы ш., 30-сентябрь 2014-ж.)

7-отурумдун протоколу (Москва ш., 18-сентябрь 2015-ж.)

8-отурумдун протоколу (Москва ш., 9-февраль 2016-ж.)

9-отурумдун протоколу (Москва ш., 12-декабрь 2016-ж.)

10-отурумдун протоколу (Москва ш., 10-март 2017-ж.)

11-отурумдун протоколу (Москва ш., 19-июнь 2017-ж.)

12-отурумдун протоколу (Москва ш., 29-сентябрь 2017-ж.)

13-отурумдун протоколу (Москва ш., 11-декабрь 2017-ж.)​