Жаңылыктар

19.05.2016

ЕСТИС түзүү боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму

Page Content2016-жылдын 19-майында Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын бажы кызматташтыгы боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Мукай Кадыркуловдун төрагалыгы алдында Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) бажы аймагында тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларын идентификациялоонун бирдиктүү системасын түзүү боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму өтөт. Отурумга Евразия экономикалык комиссиясынын, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын, ошондой эле бүтүндөй евразиялык “бешилтиктин” бизнес-коомчулугунун өкүлдөрү катышышат. Жумушчу иш чаранын жүрүшүндө уюштуруучулук мүнөздөгү маселелер каралат. Ошондой эле Жумушчу топтун мүчөлөрү тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларын идентификациялоонун бирдиктүү системасын (ЕСИТС) түзүүнүн максаттарын жана негизги принциптерин талкуулашат. ЕСИТС идентификациялык уникалдуу бажы номеринин түзүмү жана аны түзүүнүн эрежеси. Жумушчу топтун биринчи отурумунун жыйынтыктары боюнча ишке эксперттер киришет. Маалымат Жумушчу топ Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2015-жылдын 16-октябрындагы №35 чечимине ылайык түзүлгөн. ЕАЭБтин бажы  аймагында ЕСИТС түзүү төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү түзөт: - бир өлкөнүн алкагында гана эмес, бүтүндөй ЕАЭБ алкагында кызыкдар жактарды уникалдуу идентификациялоону камсыздайт (анын ичинде Бирликтин курамына кирбеген мамлекеттерден); -жеткирип берүүлөрдүн бүтүндөй тизмегин талдоо мүмкүнчүлүгүн түзүүнүн эсебинен тобокелдерди башкаруу тутумунун алгоритмин оптималдаштырууга жана натыйжалуулугун жогорулатууга; - бажылык максатта колдонулган документтердин формасын, алардын электрондук көчүрмөлөрүнүн түзүмүн жана форматын жөнөкөйлөтүүгө, ошондой эле аларда камтылган маалыматтардын аныктыгын жогорулатууга; - бажылык максатта колдонулган документтерди электрондук түрдө чогултуу, сактоо жана иштеп чыгуу үчүн зарыл маалыматтардын көлөмүн азайтууга; - Биримдик өлкөлөрүнүн бажы жана башка кызматтарынын ортосунда электрондук өз ара иштешүүнү бир кыйла жөнөкөйлөтүүгө. Жумушчу топ ЕСТИСти түзүүнүн максаттарын жана аны түзүүнүн милдеттерин конкреттештирет. Биримдикте тышкы экономикалык иштердин жүргүзүлүшүнө ЕСТИСтин тийгизген таасирине баа берилип, ЕСТИСТИ жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон бюджеттик каражаттар эсептелет.