Жаңылыктар

03.02.2023 (Обновлено: 10.02.2023 17:55)

Евразия бешилтигинин өкмөт башчылары ЕАЭБдин жалпы электроэнергетикалык рыногунун ченемдик базасын түзүүнү баштоого жол ачышты

Евразия өкмөттөр аралык кеңеши 2-3-февралда Алматыда ЕАЭБдин жалпы электр энергетикалык рыногунун алкагында электр энергиясын (кубаттуулукту) мамлекеттер аралык берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтин эрежелерин бекитти. Бул ЕАЭБ өкмөт башчылары кабыл алышы керек болгон жалпы электр энергетикалык рынокту ишке киргизүү үчүн зарыл болгон эрежелер топтомунун биринчи бөлүгү.

 

Эрежелер электр энергиясын ЕАЭБдин жалпы электр энергетикалык рыногунда сатууда анын транзитине басмырлоосуз жеткиликтүүлүктү, ошондой эле электр энергиясынын улуттук рынокторунун ишенимдүү иштеши үчүн зарыл шарттарды камсыз кылат.

Документ 2025-жылдын 1-январында электр энергиясы менен өз ара соодалашуунун эрежелери, мамлекеттер аралык электр берүү линияларынын (ЭБЛ) өткөрүү жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана бөлүштүрүү эрежелери жана жалпы электр энергетика рыногунда маалымат алмашуунун эрежелери менен бир мезгилде күчүнө кирет. Бул актылар күчүнө кириши менен ЕАЭБдин электр энергиясынын жалпы рыногу иштей баштайт.

"Жалпы электр энергетикалык рынокту түзүү идеясы -ЕАЭБ үчүн негизги идеялардын бири. Биз Комиссияда бул өзөгүнөн алып караганда, жаңы рыноктун жаңы эрежелери боюнча анын ишке ашырылышын камсыз кылууга умтулабыз. Биринчи кезекте ал бешилтик өлкөлөрүнүн энергетикалык коопсуздугун жана электр энергетикалык комплекстеринин ишинин ишенимдүүлүгүн жогорулатууга таасирин тийгизет", - деп белгиледи ЕЭКтин энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошев.