Жаңылыктар

18.10.2022 (Обновлено: 25.10.2022 12:58)

ЕАЭБдеги оюнчуктар заманбап жана коопсуз болот

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Стандарттардын тизмесине, ошондой эле “Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө” техникалык регламенттин колдонулушун камсыз кылуу максатында мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу программасына өзгөртүүлөрдү киргизди.

Стандарттардын тизмеси оюнчуктардын материалынан капролактамдын, бензапирендин жана ацетофенондун миграциясынын деңгээлин аныктоо методикалары менен толукталган, алар ЕЭК жүргүзгөн тиешелүү илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча иштелип чыккан жана сертификацияланган. Аталган методикалар боюнча сыноо лабораторияларын даярдоо жана аккредитациялоо максатында чечимде аларды 2024-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизүү каралган.

Методикалардын тексттери Комиссиянын расмий сайтында “Илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары” бөлүмүндө жайгаштырылган.

Мамлекеттер аралык стандарттарды өнүктүрүү программасына өзгөртүүлөр 90% колдонуудагы программаны ишке ашырууга байланыштуу даярдалды жана 18 мамлекеттер аралык стандартты иштеп чыгууну же кайра карап чыгууну караштырат, алардын 11и эл аралык жана аймактык стандарттардын (ISO, IEC жана EN) учурдагы версияларына негизделген, ал эми 2 стандарт бутадиендин жана хлорбензолдун миграциясынын деңгээлин аныктоо методикаларына негизделген, алар Комиссия тарабынан илимий-изилдөө иштеринин алкагында иштелип чыккан жана үстүбүздөгү жылдын январь айында тиешелүү мамлекеттер аралык стандарттар иштелип чыкканга чейин аларды колдонуу шарты менен буга чейин техникалык жөнгө салуу стандарттарынын тизмесине киргизилген.