Жаңылыктар

13.12.2022

Балдар жана өспүрүмдөр үчүн продукциянын техрегламентиндеги өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнүн тартиби аныкталды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 2023-жылдын 26-мартында күчүнө кире турган "Балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциянын коопсуздугу жөнүндө" техрегламенттеги өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнүн тартибин белгиледи. 

Чечимде өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин таризделген продукциянын декларациялары жана сертификаттары алардын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин аракетте болоору каралган. Өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин берилген мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөр беш жылдын ичинде жарактуу болот.

Көрсөтүлгөн документтер колдонулган мезгилде балдар жана өспүрүмдөр үчүн продукцияны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга болот. Мындай продукцияны жүгүртүүгө анын жарактуу мөөнөтүнүн (кызмат өтөө мөөнөтүнүн) ичинде жол берилет.