Жаңылыктар

14.11.2023

Лабораториялык жаныбарлар менен иштөө боюнча колдонмо кабыл алынды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Клиникага чейинки (клиникалык эмес) изилдөөлөрдү жүргүзүүдө лабораториялык (эксперименталдык) жаныбарлар менен иштөө боюнча колдонмону кабыл алды.

Колдонмо жаныбарларды кармоого жана алар адам үчүн дары-дармек препаратынын коопсуздугун изилдөөдө колдонулушуна жалпы мамилелерди регламенттейт, эгерде мындай изилдөөнү толугу менен лабораториялык же компьютердик моделдөөнү колдонуу шарттарында жүргүзүү мүмкүн болбосо.

Кабыл алынган Колдонмо лабораториялык жаныбарларга жагымсыз (ылайыксыз) таасирлерди минималдаштырууга мүмкүндүк берген сунуштарды камтыйт. Колдонмону колдонуу эксперименттин жаныбарлар үчүн азыраак травмалык оптималдуу варианттарын тандап алууга, бирок ошону менен бирге натыйжалуу манипуляцияларды жана аларды квалификациялуу түрдө аткарууга, ошону менен эксперименттин максатына кыйла гумандуу жол менен жетишүүгө мүмкүндүк берет.