Жаңылыктар

26.01.2024

Оюнчуктарга карата техникалык регламентке өзгөртүүлөр кабыл алынды

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши "Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөрдү бекитти. Өзгөртүүлөр Комиссия тарабынан Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттери менен биргеликте даярдалды.

Документте Комиссиянын Кеңешинин № 44 чечими менен бекитилген типтүү схемалардын негизинде техрегламентте оюнчуктарды сертификаттоонун схемаларын жана жол-жоболорун белгилөө каралган.

Көрсөтүлгөн техрегламентти колдонуу практикасы эске алынган, техрегламенттин ченемдери Бирлик жөнүндө келишимге ылайык келтирилген. Сертификаттоонун кеңири баяндалган жол-жоболорунан тышкары, өзгөртүүлөр оюнчуктарды идентификациялоо ыкмаларын жана аны өткөрүү ыкмаларын, оюнчуктардын конструкциясына же аларды өндүрүү технологиясына өзгөртүүлөрдү киргизүүдө өтүнмө берүүчүнүн жана сертификаттоо боюнча органдын иш-аракеттеринин тартибин белгилейт. Ошондой эле сертификаттоо боюнча документтердин топтомун электрондук түрдө сактоо жана чет өлкөлүк документтерди милдеттүү түрдө которуу, ошондой эле жыл ичинде окшош продукциянын кийинки партиялары үчүн сыноолордун жыйынтыктарын пайдалануу каралган, бул ЕАЭБде ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү шарттарын жакшыртат.

Өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу типтүү схемалардын негизинде белгиленген шайкештикти баалоонун бирдиктүү жол-жоболорун колдонууну жана ЕАЭБдин ар бир өлкөсүндө жүргүзүлгөн баалоонун натыйжаларынын салыштырмалуулугун кепилдейт.