Жаңылыктар

25.10.2022 (Обновлено: 01.11.2022 11:00)

ЕАЭБдин Фармакопеясынын жаңы бөлүгү бекитилди

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы ЕАЭБ Фармакопеясына өзгөтүүлөрдү бекитип, алар Евразия экономикалык бирлигинин беш мамлекети үчүн дары-дармек каражаттарынын сапатын баалоого карата бирдиктүү мамилени камсыз кылат. Өзгөртүүлөр өзүнө 144 жаңы жалпы фармакопеялык макалаларды камтыйт, ошондой эле бир катар колдонуудагы жалпы фармакопеялык беренелерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караштырат.

Жалпы фармакопеялык макалаларда дары-дармек препараттарынын сапатын фармацевтикалык-технологиялык сыноо ыкмаларынын жана методикаларынын сыпаттамалары, дары-дармек формаларынын ар кандай түрлөрүнө (таблеткаларга, капсулаларга, майларга, аэрозолдорго жана башкаларга) карата талаптар, дары-дармек препараттарынын тийиштүү сапатын жана натыйжалуулугун тастыктоо үчүн зарыл болгон, дары-дармек препараттарынын таңгагына карата талаптар камтылат.

Фармакопеялык статьялар (монографиялар) ЕАЭБдин Фармакопея комитети тарабынан Бирликтин мамлекеттеринин улуттук фармакопеяларын эске алуу менен даярдалган. Бул ишке ЕАЭБдин Фармакопеялык комитетинин мүчөлөрүнөн тышкары аналитикалык химия, молекулярдык биология жана микробиология, фармацевтикалык талдоо жаатындагы адистер катышты.

Өзгөртүүлөр 2023-жылдын 1-апрелинен тарта күчүнө кирет. Бирликтин жалпы рыногунда мурда катталган дары-дармек препараттарын өндүрүүчүлөр, 2026-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттө дары-дармек каражаттарынын сапаты боюнча өзүнүн ченемдик документтерин ЕАЭБдин Фармакопеясына ылайык келтирүүгө тийиш.

ЕАЭБ Фармакопеясына өзгөртүүлөрдү киргизүү – бул шайкеш келтирилген жалпы жана жеке фармакопеялык макалаларды (монографияларды) даярдоо жана андан кийин алар тарабынан мурда бекитилген документти толуктоо боюнча үзгүлтүксүз иштин жыйынтыгы. Азыр учурда ЕАЭБдин Фармакопея комитети тарабынан ЕАЭБдин Фармакопеясынын үчүнчү бөлүгү үчүн жалпы фармакопеялык макалалардын (монографиялардын) 70тен ашык долбоору даярдалган. Фармакопеялык макалалардын (монографиялардын) долбоорлорун алдын ала талкуулоо ЕЭКтин сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жүргүзүлөт: https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/formirovanie-obshchikh-rynkov/pharmacopoeia/pharmacopoeia_PO.php

Маалымат

ЕАЭБдин Фармакопеясы Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жүргүзгөн дүйнөлүк фармакопеялардын тизмегине кирген 90дон ашуун улуттук фармакопеялардын ичинен дүйнөдөгү экинчи регионалдык фармакопея болуп саналат.