Жаңылыктар

28.09.2023

ЕАЭБде техрегламенттер жана белгиленген талаптардын сакталышын камсыздоо боюнча мамилелер, санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык контролдоо чаралары өркүндөтүлүүдө

Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча министри Виктор Назаренконун төрагалыгы астында өткөн Техникалык жөнгө салуу, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча консультативдик комитеттин отурумунда Евразия экономикалык бирлигинин "Балыктын жана балык продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентине айрым талаптарды тактоо бөлүгүндө № 1 өзгөртүүлөрдүн долбоорун ачык талкууга жөнөтүү үчүн жактырылды.


Евразия экономикалык комиссиясы системалык негизде Комиссиянын Кеңешинин 2018-жылдын 18-апрелиндеги № 44 чечими менен бекитилген шайкештикти баалоонун типтүү схемаларынын жоболорун имплементациялоону жүзөгө ашырып келет, техникалык регламенттерге шайкештикти баалоонун формалары жана жол-жоболору бөлүгүндө. Бул максатта Бажы бирлигинин "Лифттердин коопсуздугу" жана "Тамеки продукциясынын техникалык регламенти" техникалык регламенттерине, ошондой эле кошумча талкуулоону эске алуу менен – "Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн долбоорлору шайкештикти баалоонун типтүү схемаларын эске алуу менен коомдук талкууга жөнөтүү үчүн жактырылды.

Тамак-аш продукциясына карата техрегламентке өзгөртүүлөрдү талкуулоонун жүрүшүндө талкуунун негизги предмети болуп ветеринардык-санитардык экспертиза жөнүндө жоболорду шайкештикти баалоонун формасы катары ЕАЭБ укугуна ылайык келтирүү жана аккредитацияланбаган сыноо лабораторияларынын иш эрежелерин белгилөө болду.

Ошондой эле отурумдун катышуучулары ЕЭК Коллегиясынын отурумунда кароо үчүн Бирликтин "Май-тоң май продукциясына техникалык регламент" техрегламентине документтин айрым жоболорун, анын ичинде өсүмдүк майларын ташууга жана май-тоң май продукциясындагы май кычкылдыктарынын глицидил эфирлерин ченемдөөгө тиешелүү жоболорун тактоо бөлүгүндө № 2 өзгөртүүлөрдүн долбоорун жактырышты. Ошондой эле Бирликтин ага карата бажы жол-жоболоруна жайгаштырууда техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышы тастыкталган "Сүт жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентинин талаптарына шайкештиги милдеттүү түрдө бааланууга тийиш болгон продукциялардын тизмесинин долбоору жана Бирликтин "Канаттуулар этинин жана аны кайра иштетүү продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентине мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу боюнча программанын долбоору жактырылды.

Бирликтин мурда кабыл алынган "Химиялык продукциянын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентинин күчүнө киришин камсыз кылуу үчүн ЕЭК Коллегиясынын отурумунда анын бир катар жоболорун түзөтүүчү аталган документке өзгөртүүлөрдүн долбоору жана ЕЭК Кеңешинин "Евразия экономикалык бирлигинин химиялык заттардын жана аралашмаларынын реестрин түзүү жана жүргүзүү, жаңы химиялык заттарды нотификациялоо жөнүндө" чечиминин долбоору жактырылды.

ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык келбеген продукцияга карата башка мүчө мамлекеттин мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) органы тарабынан кабыл алынган чаралардын негиздүүлүгү жөнүндө Бирликтин мүчө мамлекетинин кайрылуусун Комиссия тарабынан каралуусунун тартибинин долбоору, кошумча кеңешме өткөрүү менен ЕЭК Коллегиясынын отурумуна жөнөтүү үчүн каралды жана жактырылды.

Санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чаралар чөйрөсүндө Консультативдик комитет тарабынан ЕАЭБдин бажы чек арасында карантиндик фитосанитардык контролду (көзөмөлдү) ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобого жана ЕАЭБдин бажы аймагында карантиндик фитосанитардык контролду (көзөмөлдү) ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөр жактырылып, Комиссиянын Коллегиясынын отурумунда кароо үчүн сунушталган.

Консультативдик комитеттин отурумунун жыйынтыгы боюнча "Эл аралык жана регионалдык стандарттарда, колдонмолордо жана сунуштарда камтылган, жаныбарлардан алынган тамак-аш азыктарындагы ветеринардык дары-дармек каражаттарынын калдык санын контролдоо ыкмаларын талдоо" илимий-изилдөө ишин жүргүзүү жактырылды. ИИИнин максаты жаныбарлардан алынган тамак-аш азыктарындагы ветеринардык дары-дармек каражаттарынын калдык санын натыйжалуу контролдоону камсыз кылуу үчүн тобокелдиктерге баа берүүнү эске алуу менен пайдаланылуучу ыкмаларды, илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын талдоо болуп саналат. Жана натыйжада - Бирликтин калкынын жашоосу жана ден соолугу үчүн жаныбарлардан алынган тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоо да илимий-изилдөө ишинин натыйжасы болуп саналат. Илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары ЕАЭБ актыларында каралып жаткан продукцияга талаптарды белгилөөдө колдонулат.

Бирликтин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын сунуштары боюнча Консультативдик комитет тарабынан ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) жүргүзүү жаатындагы иштерди координациялоо боюнча комитетченин актуалдаштырылган курамы бекитилди. Ошону менен бирге Бирликтин техрегламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу боюнча анын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн комитетче жөнүндө жобону кайра кароо жөнүндө чечим кабыл алынды.