Жаңылыктар

20.10.2023 (Обновлено: 26.10.2023 17:10)

ЕАЭБде дары-дармектерди каттоо жана экспертизалоо эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилди

Евразия экономикалык бирлигинин Кеңеши дары препаратынын каттоо досьесин Бирликтин жана дары препараттарын каттоонун талаптарына ылайык келтирүү жол-жобосу боюнча алардын укук колдонуу тажрыйбасын эске алуу менен, ЕАЭБде дарыларды каттоо жана экспертизалоо эрежелерин актуалдаштырды. Тиешелүү жол-жобонун алкагында дары-дармектерди мөөнөтсүз каттоо күбөлүктөрүн берүү эрежелери түзөтүлдү.

Ыйгарым укуктуу органдын суроо-талабы боюнча киргизилиши мүмкүн болгон дары-дармек препараттарын колдонуунун коопсуздугунун кошумча чаралары белгиленди.

Каттоо алкагында жана инспекцияларды жүргүзүүдө клиникалык изилдөөлөрдүн жүргүзүлүшүн жана сапатын баалоодо контролдук жана инспекциялык жол-жоболордун алкагында берилүүчү документтердин кайталанышы жокко чыгарылган.

Кабыл алынган чечим дары каражаттарынын каттоо досьесин ЕАЭБ талаптарына ылайык келтирүү менен байланышкан административдик жол-жоболорду оптималдаштырууга мүмкүндүк берет. Бул акыры дары-дармектердин коомчулукка жеткиликтүү болушун камсыз кылууга жардам берет.