Кеден одағының мүше-мемлекеттері мен Бірегей экономикалық кеңістіктің келісілген макроэкономикалық саясат

Келісім бекітілді:
- Беларусь Республикасы –2010 жылдың 28 желтоқсанындағы № 205-3 Беларусь Республикасының заңы;
- Қазақстан Республикасы – 2011 жылдың 22 шілдесіндегі № 473-IV ҚРЗ Қазақстан Республикасының заңы
- Ресей Федерациясы – 2011 жылдың 11 шілдесіндегі № 183-ФЗ Федералды заң

Келісім 2012 жылдың 1 қаңтарында күшіне енді (оның жеке ережелері 2013 жылдың 1 қаңтарында күшіне енді).

Келісілген макроэкономикалық саясат туралы келісім​