Կարգավորող ազդեցության գնահատում, հանրային քննարկում և տեղեկատվության հրապարակում